Σύγκριση των κυτταρολογικών και μικροβιολογικών αποτελεσμάτων για την ανίχνευση της φυσιολογικής μικροχλωρίδας του κόλπου των έγκυων προβατίνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύγκριση των κυτταρολογικών και μικροβιολογικών αποτελεσμάτων για την ανίχνευση της φυσιολογικής μικροχλωρίδας του κόλπου των έγκυων προβατίνων (EL)
Comparison of the Vaginal Cytological and Microbiological Results in the Detection of Normal Microflora of Pregnant (EN)

ÖZDEMIR SALCI, E. S.
GONCAGÜL, G.
İPEK, V.

Δε διατίθεται περίληψη στα ελληνικά (EL)
The aim of this study was to carry out a cytological and microbiological comparative investigation of vaginal microflora in pregnant ewes. The subjects for the study comprised of 39 healthy curly fleeced breed ewes (n=39), approximately 3 years old, at 2-4 months of pregnancy. Two vaginal samples were taken for cytological and microbiological examinations from each ewe in a sterile manner. Hemacolor® was used in cytological examination, while microbiological analysis were completed by conventional techniques. In cytological examination, slides were evaluated to detect lactobacilli, other bacteria, “clue cell” formation and presence of neutrophils. Microbiological investigation was carried out to detect possible pathogens. Cytological results compatible with bacterial vaginosis were obtained in 10 cases. Microbiologically, single type bacteria in 27 cases and more than one bacterium in 12 cases were isolated. The most common isolated pathogen was Escherichia coli. Comparing the cytological and microbiological results, 7 out of 27 cases were compatible with the bacterial vaginosis. In 3 cases of bacterial vaginosis non-pathogenic agents were revealed. In conclusion, it was proven that utilising the cytological examination provides more reliable results for detection of normal vaginal microflora of pregnant ewes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κυτταρολογία (EL)
μικροβιολογία (EL)
Μικροχλωρίδα του κόλπου (EL)
Έγκυος προβατίνα (EL)
cytology (EN)
ewe (EN)
microbiology (EN)
Vaginal microflora (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 307-312 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 307-312 (EN)

Copyright (c) 2018 ES ÖZDEMIR SALCI, G GONCAGÜL, V İPEK (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.