Γενετικοί πολυμορφισμοί των γονιδίων Cyp19 και Myostatin στις φυλές των αυτόχθονων προβάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓενετικοί πολυμορφισμοί των γονιδίων Cyp19 και Myostatin στις φυλές των αυτόχθονων προβάτων (EL)
Genetic Polymorphisms of Cyp19 and Myostatin Genes in Turkish Indigenous Sheep Breeds (EN)

AKIŞ, I.
YARDIBI, H.
ATEŞ, A.
ATMACA, G.
ÖZTABAK, K.
ESEN GÜRSEL, F.
HACIHASANOĞLU ÇAKMAK, N.
DURAK, M. H.

Δε διατίθεται περίληψη στα ελληνικά (EL)
Growth and meat production traits are very important in sheep breeding. Cyp19 gene has a major role in reproductive activity and growth due to its function in estrogen synthesis. Another gene affecting growth traits is  Myostatin (MSTN) gene, which mainly regulates skeletal muscle growth. In this study allele frequencies of genetic polymorphism in Cyp19 and Myostatin genes were identified by PCR-RFLP method in five indigenous Turkish sheep breeds, Chiose, Imroz, Kivircik, Zom and Morkaraman. Digestion of Cyp19 gene with HaeIII only revealed uncut AA genotype and digestion of MSTN with DraI also revealed only uncut AA genotype. Both loci analyzed in this study were found to be monomorphic in five Turkish indigenous sheep breeds. These highly conserved parts of the two genes can be useful for molecular evolutionary studies in sheep. Further studies regarding association analysis of Cyp19 and MSTN in sheep should be conducted. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

SNP (EL)
Cyp19 (EL)
PCR-RFLP (EL)
myostatin (EL)
sheep (EL)
SNP (EN)
Cyp19 (EN)
PCR-RFLP (EN)
myostatin (EN)
sheep (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 313-318 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 313-318 (EN)

Copyright (c) 2018 I AKIŞ, F ESEN GÜRSEL, N HACIHASANOĞLU ÇAKMAK, G ATMACA, H YARDIBI, A ATEŞ, MH DURAK, K ÖZTABAK (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.