Κλινικά χαρακτηριστικά και παράγοντες προδιάθεσης για εκδήλωση χωλότητας σε εντατικές και ημι-εντατικές εκτροφές προβάτων γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚλινικά χαρακτηριστικά και παράγοντες προδιάθεσης για εκδήλωση χωλότητας σε εντατικές και ημι-εντατικές εκτροφές προβάτων γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης στην Ελλάδα (EL)
Clinical characteristics of lameness and potential risk factors in intensive and semi-intensive dairy sheep flocks in Greece (EN)

OIKONOMOU (Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ), G.
FTHENAKIS (Γ.Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ), G. S.
ARSENOS (Γ. ΑΡΣΕΝΟΣ), G.
BICALHO, R. C.
VALERGAKIS (Γ.Ε. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ), G. E.
GELASAKIS (Α.Ι. ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ), A. I.

Η μελέτη αποσκοπούσε στην περιγραφή των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών της χωλότητας σε εντατικές και ημι-εντατικές εκτροφές προβάτων της φυλής Χίου στην Ελλάδα, καθώς και στην καταγραφή παραγόντων προδιάθεσης για τη συχνότητα εκδήλωσης και για τη βαρύτητα της παθολογικής κατάστασης. Συνολικά, στη μελέτη περιελήφθησαν 1618 προβατίνες από εννέα εκτροφές, στις οποίες γινόταν εκτίμηση του δείκτη κινητικότητας και λεπτομερής κλινική εξέταση κάθε δύο εβδομάδες στη διάρκεια μίας γαλακτικής περιόδου. Αναπτύχθηκαν δύο πρότυπα λογιστικής παλινδρόμησης για τη διερεύνηση ποικίλων μεταβλητών στη συχνότητα εκδήλωσης και στη βαρύτητα της νόσου. Η μέση συχνότητα εκδήλωσης χωλότητας, στις εννέα εκτροφές κατά τη διάρκεια μίας γαλακτικής περιόδου ήταν 6,8% (110 περιστατικά χωλότητας στις 1618 προβατίνες της έρευνας), κυμαινόταν δε από 0,4% έως 22,0% μεταξύ των εκτροφών. Σε ποσοστό 48% των περιστατικών,η χωλότητα θεωρήθηκε ως σοβαρή. Η λοιμώδης ποδοδερματίτιδα ήταν η συνηθέστερη αιτία χωλότητας, συγκεκριμένα σε 66% των συνολικών περιστατικών. Η μέση συχνότητα εκδήλωσης χωλότητας ανά αιτία αυτής ήταν 4,5% για τη λοιμώδη ποδοδερματίτιδα, 1% για τα αποστήματα της λευκής γραμμής, 1% για τη νόσο της λευκής γραμμής, <0,5% για τα αποστήματα της δεύτερης μεσοφαλαγγικής διάρθρωσης και <0,5% για τους τραυματισμούς των χηλών. Το μέγεθος της εκτροφής, ο συνωστισμός των ζώων σε αυτήν, ο αριθμός της γαλακτικής περιόδου των προβατίνων και η εποχή του τοκετού βρέθηκε ότι αποτελούσαν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση χωλότητας. Τέλος, ο συνωστισμός των ζώων βρέθηκε ότι επηρέαζε τη βαρύτητα της παθολογικής κατάστασης. (EL)
Objectives of the study were to present descriptive epidemiological characteristics of lameness in intensively and semi-intensively reared flocks of Chios-breed dairy sheep in Greece, as well as to identify potential factors that may affect development, severity and duration of the disorder. In total, 1618 ewes in nine flocks were used for assessment of locomotion score and detailed clinical examination, which were performed fortnightly throughout a milking period. Subsequently, two logistic regression models were employed to assess impact of various variables on occurrence and severity of lameness. Mean lameness incidence in the nine flocks under surveillance during the milking period was 6.8% (110 cases in 1618 ewes); between flocks range of the incidence was 0.4%-22.0%. In 48% of the cases, lameness was considered to  be severe. Foot-rot was found to be the commonest lameness-causing disorder, accounting for 66% of all cases. During the investigation, incidence of lameness in relation to the causing factor was 4.5% for foot-rot, 1% for white line abscesses, 1% for white line disease, <0.5% for pedal joint abscesses and <0.5% for hoof injuries. Farm size, stocking density, parity of the ewes and lambing season were identified as significant risk factors for dairy sheep lameness occurrence. Finally, stocking density was also found to affect lameness severity. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γαλακτοπαραγωγή, παράγοντες προδιάθεσης (EL)
χωλότητα (EL)
φυλή Χίου (EL)
risk factors (EN)
Chios breed (EN)
lameness (EN)
dairy sheep (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 64, No 2 (2013); 123-130 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 64, No 2 (2013); 123-130 (EN)

Copyright (c) 2017 A. I. GELASAKIS (Α.Ι. ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ), G. OIKONOMOU (Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ), R. C. BICALHO, G. E. VALERGAKIS (Γ.Ε. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ), G. S. FTHENAKIS (Γ.Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ), G. ARSENOS (Γ. ΑΡΣΕΝΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.