Επίπεδα της αφαλατοξίνης Μ1 στο γάλα της συός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίπεδα της αφαλατοξίνης Μ1 στο γάλα της συός (EL)
Aflatoxin M1 levels in sow milk (EN)

BOJKOVSKI, J.
ŽIVKOV-BALOŠ, M.
GRGIĆ, Z.
PRODANOV-RADULOVIĆ, J.
TASSIS, P. D.
JAKŠIĆ, S.
STOJANOV, I.

Οι αφλατοξίνες είναι μυκοτοξίνες που έχουν διερευνηθεί ιδιαίτερα και είναι πιθανό να ανιχνευθούν σε τρόφιμα και ζωοτροφές. Τα ζώα εκτίθενται στη δράση των αφλατοξινών μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων ζωοτροφών φυτικής προέλευσης. Στη συγκεκριμένη ομάδα μυκοτοξινών, η αφλατοξίνη Μ1 είναι υδροξυλιωμένος μεταβολίτης της αφλατοξίνης Β1, που παράγεται στο ήπαρ και απεκκρίνεται μέσω του γάλακτος. Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο τη διερεύνηση των επιπέδων αφλατοξίνης Μ1 στο γάλα συών κατά τις πρώτες 3-5 ημέρες της περιόδου γαλουχίας, μετά την κατανάλωση φυσικά μολυσμένων ζωοτροφών με αφλατοξίνη Β1, στην περιοχή Βοϊβοντίνα, στη Σερβία. Συνολικά εξετάστηκαν 110 δείγματα γάλακτος συών με τη χρήση ανοσοενζυμικής μέθοδου (ELISA), από 11 χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Περίπου 97% των δειγμάτων είχαν ανιχνεύσιμα επίπεδα αφλατοξίνης Μ1. Τα επίπεδα της συγκεκριμένης μυκοτοξίνης κυμάνθηκαν από 5 έως 165,4 ng/L. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν την ύπαρξη πιθανού κινδύνου για την υγεία των χοίρων, που σχετίζεται με τη μόλυνση των ζωοτροφών με αφλατοξίνη Β1 στις εκτροφές της συγκεκριμένης περιοχής. Το σημαντικό ποσοστό θετικών δειγμάτων γάλακτος συών όπου ανιχνεύθηκε αφλατοξίνη Μ1, είναι δυνατό να συσχετιστεί με την παρουσία περιστατικών χρόνιας ήπιας τοξίκωσης από αφλατοξίνες. (EL)
Aflatoxins (AFs) are one of the most known and investigated group of mycotoxins, which can be found as contaminants in different types of food and feed. Animals are exposed to AFs mainly through the consumption of contaminated feed, particularly products of plant origin. Among AFs, aflatoxin M1 (AFM1) is the monohydroxylated derivative of AFB1 formed in the liver and excreted into the milk of lactating animals. This study encompassed the Vojvodina region of Serbia and was aimed at determining the levels of AFM1 excretion in sows’ milk in the first 3‒5 days of lactation, after consumption of naturally contaminated with AFB1 maize. A total of 110 sows’ milk samples from 11 swine farms in the specific region were analyzed by Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Different levels of AFM1 were detected in the majority (97%) of the examined milk samples. The obtained results showed AFM1 levels ranging from 5 to 165.4 ng/L. The results of this study pose special health concern associated with aflatoxin contamination of swine feed raw materials in this particular part of Serbia. Moreover, such high incidence of AFM1 detection in sows’ milk may suggest the occurrence of long-term low level aflatoxicosis clinical cases. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αφλατοξίνη Μ1 (EL)
Βοϊβοντίνα (EL)
γάλα συός (EL)
sow milk (EN)
Vojvodina region (EN)
aflatoxin M1 (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 341-346 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 341-346 (EN)

Copyright (c) 2018 J PRODANOV-RADULOVIĆ, M ŽIVKOV-BALOŠ, S JAKŠIĆ, Z GRGIĆ, I STOJANOV, J BOJKOVSKI, PD TASSIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.