Υποπτευομένη τοξίκωση αποδιδόμενη σε βιολογικό λύμμα και μόλυνση από νηματώδη των αεροφόρων σάκων σε έναν ελεύθερο πετρίτη (Falco peregrinus)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥποπτευομένη τοξίκωση αποδιδόμενη σε βιολογικό λύμμα και μόλυνση από νηματώδη των αεροφόρων σάκων σε έναν ελεύθερο πετρίτη (Falco peregrinus) (EL)
Suspected toxicity by biological waste and air sac nematode infestation in a free-living peregrine falcon (Falco peregrinus) (EN)

KRAUTWALD-JUNGHANNS, M.-E.
AZMANIS (Π.Ν. ΑΖΜΑΝΗΣ), P. N.
SCHMIDT, V.

Το παρόν περιστατικό περιγράφει μια ασυνήθιστη, επιπλεγμένη αιτία θανάτου σε έναν ελεύθερο πετρίτη (Falco peregrinus). Το πτηνό (γεράκι) παρουσιάστηκε βρεγμένο με βιολογικά απόβλητα, και το δέρμα του ήταν μετρίως φλεγμαίνον. Αρχκά δεν εμφάνιζε αναπνευστικά συμπτώματα. Η ορθοπεδική, νευρολογική, οφθαλμιατρική και ακτινολογική εξέταση ήταν ασυμπτωματικές. Η παρασιτολογική εξέταση, από τον οροφάρυγγα και τα κόπρανα, αποκάλυψε ωά από Capillaria spp. και Serratospiculum spp. Το θεραπευτικό σχήμα περιελάμβανε μείωση της καταπόνησης, υποστηρικτική αγωγή με υποδόρια υγρά, αντιμυκητιακά, αντιβιοτικά, αντιφλεγμονώδη, αντιπαρασιτικά φάρμακα και διατροφική διαχείριση. Επίσης πραγματοποιήθηκε έκπλυση του πτερώματος για απομάκρυνση του λύμματος, αλλά η απομάκρυνση ήταν μερική. Παρά την εντατική θεραπεία, ο ασθενής επέδειξε οξεία, αναπνευστική ανεπάρκεια και απεβίωσε, την πέμπτη μέρα της νοσηλείας του. Στην νεκροτομική εξέτα- ση πλήθος ενήλικων νηματοδών παρασίτων του γένους Serratospiculum tendo ήταν παρόντα στους αεροφόρους σάκους καθώς και ωά Capillaria spp. στο παχύ έντερο. Η βακτηριολογική και μυκητολογική καλλιέργεια αποκάλυψε αυξημένη ανάπτυξη Klebsiella pneumoniae σε όλα τα δειγματισμένα όργανα (δέρμα, καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, νεφρά και έντερο) και μέτρια παρουσία Candida albicans στο έντερο. Ο ρόλος τους θεωρήθηκε δευτερογενής. Μέτρια, πολυεστιακή αιμορραγία με ουδετεροφιλικές και λεμφοιστιοκυτταρικές διηθήσεις, ινική και κυλινδρικά βακτήρια αποτελούσαν τα ευρύματα της ιστοπαθολογικής εξέτασης του δέρματος, επιβεβαιώνοντας την δερματική φλεγμονή. Ως αιτία θανάτου καθορίστικε η ασφυξία, προκαλούμενη από πνευμονική συμφόρηση, οίδημα και αιμορραγίες. Η συνεισφορά του νηματώδους S. tendo τόσο στην προσγείωση στο βιολογικό λύμα όσο και στην εξέλιξη του περιστατικου συζητείται. Παρά την αναποτελεσματίκη έκβαση, το περιστατικό ξεδιπλώνει την πολυπλοκότητα των περιστατικών άγριας ζωής με την οποία έρχεται αντιμέτωπο το κτηνιατρικό προσωπικο που εξετάζει πτηνά ή το προσωπικό των κέντρων περίθαλψης αγρίων πουλιών. Παράτην εφαρμογή απλών αλλά και εξελιγμένων διαγνωστικών τεχνικώντο αποτέλεσμα μπορεί να είναι άκαρπο. Το οικονομικό κόστος επιτάσσει την κριτική εφαρμογή των κατάλληλων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων. Η ανάγκη αναλυτικού διαγνωστικού σχεδιασμού και της εις βάθος γνώσης του είδους βοηθάει στην επιλογή των παραπάνω μεθόδων. Η σερρατοσπικουλίαση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας σε ελεύθερους πετρίτες που προσέρχονται ως ασθενείς σε κέντρα περίθαλψης και ιδιωτικά ιατρεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. (EL)
This case report describes an uncommon complex of mortality in a free living peregrine falcon (Falco peregrinus). The bird was found rinsed with biologic waste and the integument was mildly inflamed. No respiratory signs were detected at first. In addition, no alterations were detected during. During orthopaedic, neurologic, ophthalmologic and radiographic examinations. Parasitological pharyngeal and faecal examination revealed Capillaria spp. and Serratospiculum spp. eggs. The therapeutic scheme included stress reduction, supportive therapy with fluids, antifungals, antibiotics, anti-inflammatory, antiparasitic agents and nutritional management. Cleaning with dishwashing gel to remove the biological waste took place, but its removal was partial. Despite the intensive care, the patient developed respiratory distress and succumbed on the fifth day of hospitalization. Pathological examination revealed adult Serratospiculum tendo parasites in the air sacs and Capillaria spp. in the large intestine. Bacteriological and mycological cultures revealed significant growth of Klebsiella pneumoniae isolated from the skin, heart, lung, liver, kidney and intestine and a mild presence of Candida albicans in the large intestine. Their probable role was judged as secondary. Mild multifocal haemorrhages with heterophilic and lymphohistiocytic infiltrates, fibrin and rod‑like bacteria were detected in the skin histopathologically, confirming the clinical integument inflammation. Cause of death was asphyxia caused by oedema, haemorrhages and blood congestion of the lung. The contribution of S. tendo in the initial spill event and case evolution is discussed. This unusual case highlights the complexity of the wildlife cases, with which avian or small animal clinicians (consulting rehabilitation centres or falconers) might be confronted. Although the application of ancillary  and advanced diagnostic tools, the in-depth knowledge of the species and the intensive monitoring are important, this might lead to an unrewarding outcome. Financial constraints in wildlife casualty cases urge the critical choice of diagnostic, therapeutic and post-mortem laboratory testing. Serratospiculum tendo should be considered in the differential diagnosis of acute respiratory distress in free-living peregrine falcons, presented in rehabilitation centres or in private practise by falconers in Greece and Europe. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πετρίτης (EL)
Serratospiculum spp. (EL)
επίβρεξη με βιολογικό λύμα (EL)
Klebsiella spp. (EL)
Biologic waste spilling (EN)
peregrine falcon (EN)
Klebsiella sp (EN)
Serratospiculum sp. (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 4 (2014); 243-256 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 4 (2014); 243-256 (EN)

Copyright (c) 2017 P. N. AZMANIS (Π.Ν. ΑΖΜΑΝΗΣ), M.-E. KRAUTWALD-JUNGHANNS, V. SCHMIDT (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.