Διερεύνηση συσχέτισης μεταξύ περιβαλλοντικών αλλαγών και κολικού του ίππου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση συσχέτισης μεταξύ περιβαλλοντικών αλλαγών και κολικού του ίππου (EL)
Correlation between equine colic and weather changes (EN)

TYRNENOPOULOU (Π. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ), P.
DIAKAKIS (Ν. ΔΙΑΚΑΚΗΣ), N.

Ο κολικός αποτελεί ένα από τα πιο κοινά προβλήματα του ίππου στην κλινική πράξη και συχνή αιτία θανάτου, εφόσον δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Έχουν ενοχοποιηθεί κατά καιρούς διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή του όπως η διατροφή, η ηλικία, η κακή κατάσταση των δοντιών, ο ελλιπής αποπαρασιτισμός και οι συνθήκες σταβλισμού. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει 245 περιστατικά κολικών σε ίππους της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων, τα έτη 2010, 2011, 2012. Τα δεδομένα των θερμοκρασιών παραχωρήθηκαν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τη μορφή 3ωρων περιοδικών μετρήσεων και αφορούσαν το σταθμό της Μίκρας-Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση για να διερευνηθεί η συσχέτιση των μεταβολών θερμοκρασίας και εμφάνισης κολικού κατά την οποία επιλέχθηκε ο συντελεστής συσχέτισης τάξεως Spearman. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ανιχνεύθηκε από μέτριας εντάσεως έως ισχυρή θετική, στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ μεταβολών θερμοκρασίας και εμφάνισης κολικού του ίππου για τους μήνες Ιανουάριο, Μάρτιο, Ιούνιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Με τη μελέτη αυτή αποδεικνύεται ότι οι μεταβολές της θερμοκρασίας αποτελούν σημαντικό προδιαθέτοντα παράγοντα στην εμφάνιση κολικού του ίππου. Ως σύνδρομο πολυπαραγοντικό, περικλείει μεγάλο εύρος δυσκολιών όσον αφορά τον έλεγχο του, ωστόσο, με την εφαρμογή κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων και την επαγρύπνηση των ιδιοκτητών, ιδιαίτερα τους συγκεκριμένους μήνες, μπορούν να περιοριστούν τόσο η συχνότητα εμφάνισης όσο και η ένταση των συμπτωμάτων. (EL)
The objective of this study is to evaluate the possible correlation between relative humidity/temperature change and equine colic in a specific region of Northern Greece. A study population of 823 adult horses stabled in a 40-km-radius around Thessaloniki, Northern Greece were included in this study; a total of 245 horses, suffering from several types of colic between January 2010 and December 2012 were selected. Metereological data, including temperature (oC) and relative humidity (%) were obtained as 3-hour periodic measurements by the Hellenic National Metereological Service. Statistical analysis was performed using Spearman correlation coefficients in order to assess the relationship between temperature changes, relative humidity changes and equine colic. A positive correlation between temperature change and equine colic was detected during March for the whole 3-year period, while positive correlation was presented during several months of late spring and late fall in specific years. No correlation between changes in relative humidity values and colic was shown. Moreover, a negative correlation between relative humidity and temperature, for temperatures >10°C (rho=-0.568, p<0.01) was found, while, a positive correlation (rho=0.650, p<0.01) between daily temperature difference (ΔT) and relative humidity difference was detected. In this study, abrupt temperature change was proven as a significant risk factor in the development of colic during late spring and fall, in Northern Greece, requiring more vigilant horse owners and equine practitioners. These results suggest that in the future it may be possible to modulate management taking into consideration the current weather conditions, in order to prevent colic episodes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ίππος (EL)
κλιματολογικές συνθήκες (EL)
κολικός (EL)
horse (EN)
weather (EN)
colic (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 455-466 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 455-466 (EN)

Copyright (c) 2018 N DIAKAKIS, P TYRNENOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.