Εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση της συνδεσμίτιδας στην έκφυση του συνδέσμου αναρτήρα του κυνήποδα σε οπίσθιο άκρο: αναδρομική μελέτη σε επτά άλογα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση της συνδεσμίτιδας στην έκφυση του συνδέσμου αναρτήρα του κυνήποδα σε οπίσθιο άκρο: αναδρομική μελέτη σε επτά άλογα (EL)
Alternative treatment for proximal suspensory desmitis in the hind limb: retrospective study in seven horses (EN)

TYRNENOPOULOU (Π. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ), P.
DIAKAKIS (Ν. ΔΙΑΚΑΚΗΣ), N.

Η συνδεσμίτιδα στην έκφυση του συνδέσμου αναρτήρα του κυνήποδα αποτελεί μια σχετικά συχνή πάθηση, η οποία προσβάλλει κυρίως ίππους αθλητικής ιππασίας. Στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκαν επτά ίπποι με συνδεσμίτιδα της έκφυσης του συνδέσμου αναρτήρα του κυνήποδα ενός εκ των οπίσθιων άκρων. Η τελική διάγνωση έγινε με βάση την κλινική εικόνα του ίππου, την περιφερική αναισθησία, καθώς και τον υπερηχογραφικό και ακτινολογικό έλεγχο. Η θεραπεία περιελάμβανε μετά την αρχική χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και την εφαρμογή μιας σειράς περιτενόντιων εγχύσεων που αποτελούνταν από υδροχλωρική μεπιβακαΐνη, νατριούχο ηπαρίνη, ένα σύνθετο ομοιοπαθητικό και παράγωγο αίματος μόσχου. Το σύνολο των ίππων ανταποκρίθηκε με επιτυχία στο θεραπευτικό πρωτόκολλο και επανήλθε πλήρως στην αθλητική δραστηριότητα σε διάστημα 8 έως 12 εβδομάδων. (EL)
Proximal suspensory desmitis (PSD) has become a frequently diagnosed condition commonly affecting athletic horses. In this study, seven horses with PSD in a pelvic limb were included. Definitive diagnosis was based on clinical signs, results of local anesthesia and ultrasonographic and radiographic examination. Following the initial anti-inflammatory treatment, PSD was treated with an alternative, minimally invasive method, including series of periligamentous injections containing mepivacaine hydrochloride, heparin sodium, a preparation containing natural ingredients and deproteinised haemoderivative of calf blood. Depending on the severity of each case, all horses returned to full work after 8 to 12 weeks. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

οπίσθιο άκρο (EL)
συνδεσμίτιδα του συνδέσμου αναρτήρα του κυνήποδα (EL)
ίππος (EL)
horse (EN)
hindlimb (EN)
proximal suspensory desmitis (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 4 (2014); 265-272 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 4 (2014); 265-272 (EN)

Copyright (c) 2017 P. TYRNENOPOULOU (Π. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ), N. DIAKAKIS (Ν. ΔΙΑΚΑΚΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.