Αξιολόγηση μιας συσκευής εμπλουτισμού του περιβάλλοντος στέγασης των εργαστηριακών κονίκλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση μιας συσκευής εμπλουτισμού του περιβάλλοντος στέγασης των εργαστηριακών κονίκλων (EL)
Εvaluation of an environmental enrichment device used for laboratory rabbits (EN)

KOSTOMITSOPOULOS (Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ), N.
KATSAROU (Α. ΚΑΤΣΑΡΟΥ), A.
VOYAZAKI (Χ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ), C.
DONTAS (Ι. ΔΟΝΤΑ), I.
SERAFETINIDOU (Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ), M.

Η βελτίωση των συνθηκών στέγασης των ατομικά στεγαζόμενων κονίκλων που χρησιμοποιούνται στη βιοϊατρική έρευνα με τη χρησιμοποίηση αντικειμένων που εμπλουτίζουν το περιβάλλον στέγασης αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την επιστημονική κοινότητα και υποστηρίζεται από σχετικές οδηγίες αντίστοιχων επιστημονικών οργανισμών αλλά και από τη νομοθεσία. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο ατομικά στεγαζόμενοι κόνικλοι αλληλεπιδρούν με ένα εμπορικά διαθέσιμο αντικείμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν φωλιά στη διάρκειατης περιόδου ανάπαυσης του ζώου. Για τη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκαν εξι (6) αρσενικοί κόνικλοι, φυλής Νέας Ζηλανδίας και μέσου σωματικού βάρους 2,5 κιλών. Μετά από περίοδο εγκλιματισμού πέντε ημερών στο δωμάτιο στέγασης, μια φωλιά με την εμπορική ονομασία Rabbit Hut, τοποθετήθηκε σε κάθε κλουβί. Μετά από περίοδο εξοικείωσης τριών ημερών με το αντικείμενο ξεκίνησε η καταγραφή των ζώων μέσω κάμερας, συνδεδεμένης με ηλεκτρονικό υπολογιστή, κατά τη διάρκεια της φωτεινής περιόδου (06:00 – 18:00) για συνολική περίοδο πέντε ημερών. Από την παρατήρηση προκύπτει ότι τα ζώα χρησιμοποιούσαν το αντικείμενο για διαφόρους λόγους όπως να περάσουν ή να καθίσουν από κάτω, να το δαγκώσουν, να το τραβήξουν καθώς και για άλλους χειρισμούς. Αυξημένη αλληλεπίδραση του ζώου με το αντικείμενο καταγράφηκε στην αρχή και στο τέλος της φωτεινής περιόδου. Συμπερασματικά, αν και η υπό έλεγχο συσκευή φαίνεται να είναι κατάλληλη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό του περιβάλλοντος των κονίκλων που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς, εντούτοις περαιτέρω διερεύνηση απαιτείται προκειμένου να διευκρινιστεί αν ορισμένοι χειρισμοί που καταγράφησαν αποτελούν εκδήλωση περιέργειας, ενδιαφέροντος ή εκνευρισμού. (EL)
Improving the housing conditions of individually caged laboratory rabbits using environmental enrichment devices is a source of concern in the scientific community and is encouraged in the guidelines of the local and international laboratory animal associations and national regulations. In this report, we inform on the results of an investigation whose aim was to evaluate the use of a commercially available shelter as an enrichment device for six individually caged rabbits (mean body weight 2.5 Kg) during their resting period. After an acclimatization period of five days in an animal room, a commercially available enrichment device, the Rabbit Hut (BioServ, New Jersey, USA), was introduced into every cage. After a 3-day familiarization period, the interactions of the rabbits with the device were video recorded for 12 hours during the light phase (06:00 – 18:00) on five consecutive days. Each rabbit’s interaction with the device was monitored and analyzed from the video recordings. We found that the rabbits used the enrichment device in different ways, which included passing through the device, staying under the device, gnawing the device, pulling and dragging the device using their teeth, and playing with the device. We also found that the rabbits mainly interacted with the device during the first two hours (06:00 – 08:00) and last four hours (14:00 – 18:00) of each 12-hour observation period of the 5-day investigation. Although the Rabbit Hut is marketed as an environmental enrichment item that could be used as a shelter for individually caged laboratory rabbits, our analysis of the interactions of individually caged  laboratory rabbits with the device has generated new questions about the usefulness of the device and its benefit for the rabbits. However, further investigation is needed to clarify whether some of the expressed interactions indicate curiosity, interest or frustration with the item. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εμπλουτισμός περιβάλλοντος (EL)
κλωβός (EL)
φωλιά (EL)
εργαστηριακός κόνικλος (EL)
environmental enrichment (EN)
laboratory rabbit (EN)
shelter (EN)
caging (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 1 (2015); 41-47 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 66, No 1 (2015); 41-47 (EN)

Copyright (c) 2017 N. KOSTOMITSOPOULOS (Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ), M. SERAFETINIDOU (Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ), A. KATSAROU (Α. ΚΑΤΣΑΡΟΥ), C. VOYAZAKI (Χ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ), I. DONTAS (Ι. ΔΟΝΤΑ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.