Μετάδοση των Ροταϊών ανάμεσα σε μηρυκαστικά, σκύλους και ανθρώπους: Τωρινά δεδομένα και παρατηρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜετάδοση των Ροταϊών ανάμεσα σε μηρυκαστικά, σκύλους και ανθρώπους: Τωρινά δεδομένα και παρατηρήσεις (EL)
Interspecies transmission of Rotaviruses among ruminants, dogs and humans: Current facts and remarks (EN)

VALIAKOS, G.
CHATZOPOULOS, D. C.
TSOKANA, C. N.

Οι ροταϊοί θεωρούνται ένας σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας διάρροιας σε ανθρώπους και σε διάφορα είδη ζώων, προκαλώντας σοβαρές οικονομικές απώλειες σε εκτρεφόμενα ζώα, ιδιαίτερα χοίρους και μηρυκαστικά. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη γενετική ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τα μέλη της ομάδας των ροταϊών, δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με τη δυνατότητα μετάδοσης των στελεχών του ιού, μεταξύ των διαφόρων ειδών ζώων και ανθρώπων. Οι μελέτες και τα δεδομένα που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με την παρουσία των ροταϊών στα μηρυκαστικά και την επιδημιολογία τους σε σχέση με τους ανθρώπους και τους σκύλους με τους οποίους έρχονται σε στενή επαφή, είναι περιορισμένα. Σε αυτή την επισκόπηση παρουσιάζουμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των γενοτύπων των ροταϊών σε μηρυκαστικά, σκύλους και ανθρώπους. (EL)
Rotaviruses are considered to be a major cause of diarrhoea to humans as well as a wide variety of animals and may cause serious economic losses in livestock animals, especially swine and ruminants. This fact, along with the genetic diversity that characterizes members of the Rotavirus group, raised concerns regarding the potential of virus interspecies transmission among various species of animals and humans. Regarding the presence and the epidemiology of Rotaviruses in ruminants in association with closely related humans and dogs, research is limited and few data have been presented in recent years. In this review we present all the latest information regarding the distribution of genotypes of Rotavirus strains in ruminants, dogs and humans. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

άνθρωποι (EL)
ροταϊοί (EL)
σκύλοι (EL)
μετάδοση (EL)
πρόβατα (EL)
αίγες (EL)
Βοοειδή (EL)
transmission (EN)
Rotaviruses (EN)
goats (EN)
dogs (EN)
Bovines (EN)
humans (EN)
sheep (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 2 (2017); 123-130 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 2 (2017); 123-130 (EN)

Copyright (c) 2018 G VALIAKOS, DC CHATZOPOULOS, CN TSOKANA (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.