Θνησιμότητα αμνών λόγω δευτερογενούς βρογχοπνευμονίας σε λοιμώδες έκθυμα και έλεγχος της κατάστασης με εμβολιασμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘνησιμότητα αμνών λόγω δευτερογενούς βρογχοπνευμονίας σε λοιμώδες έκθυμα και έλεγχος της κατάστασης με εμβολιασμό (EL)
Lamb mortality due to bronchopneumonia secondary to orf infection and control by vaccination (EN)

MANGANA-VOUGIOUKA (ΜΑΓΚΑΝΑ-ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ), O.
ILIADOU (Π. ΗΛΙΑΔΟΥ), P.
TSAKOS (Π. ΤΣΑΚΟΣ), P.
ABD EL-TAWAB, M. M.
KRITSEPI-KONSTANTINOU (Μ. ΚΡΙΤΣΕΠΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ), M.
GIADINIS (Ν.Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), N. D.
ARSENOPOULOS (Κ. ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ), K.

Σε μια εκτροφή προβάτων παρατηρήθηκε υψηλή θνησιμότητα των νεογέννητων αμνών λόγω βρογχοπνευμονίας, ενώ τα διάφορα θεραπευτικά σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν αποτελεσματικά. Τέσσερεις ασθενείς αμνοί προσκομίσθηκαν στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων και διαπιστώθηκε η ύπαρξη λοιμώδους εκθύματος και βρογχοπνευμονίας. Τα αιματολογικά ευρήματα ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων. Οι αλλοιώσεις των πνευμόνων ήταν συμβατές με βρογχοπνευμονία και στις καλλιέργειες απομονώθηκαν Pasteurella multocida και Mycoplasma spp. Οι ιολογικές εξετάσεις των εφελκίδων ήταν θετικές για τον ιό του λοιμώδους εκθύματος, ενώ ο ιός δεν βρέθηκε στους πνεύμονες. Οι υπόλοιπες έγκυες προβατίνες της εκτροφής εμβολιάσθηκαν κατά του λοιμώδους εκθύματος και το πρόβλημα στη συνέχεια ελέγχθηκε. Συμπερασματικά, κάποια περιστατικά λοιμώδους εκθύματος επιπλέκονται με βρογχοπνευμονία, πιθανόν λόγω ανοσοκαταστολής. Τα κρούσματα αυτά ελέγχονται με τον εμβολιασμό των προβατίνων 1 μήνα προ του τοκετού. (EL)
Newborn lambs of a sheep flock in Greece showed clinical signs of bronchopneumonia with high perinatal mortality. All different therapeutic protocols that were applied were ineffective. Clinical examination of 4 lambs confirmed that the animals exposed signs of bronchopneumonia and contagious ecthyma. Haematological parameters of all the 4 lambs were within normal limits, while gross pathologic findings were compatible with bronchopneumonia. Lung and scab specimens were taken from all 4 animals for microbiological examination. Orf virus was isolated from all scab specimens, while lung specimens were found negative. In contrast, all lung specimens yielded colonies of Pasteurella multocida, Manheimia haemolytica and Mycoplasma spp. All the remaining pregnant ewes of the flock were vaccinated against orf virus with a commercial live attenuated vaccine. It resulted in diminishment of bronchopneumonia cases in the newborn lambs. In conclusion, it is supported that the lambs in the present flock were immune-suppressed due to orf infection and therefore exposed secondary bronchopneumonia. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

θνησιμότητα (EL)
βρογχοπνευμονία (EL)
λοιμώδες έκθυμα (EL)
αμνοί (EL)
εμβόλια (EL)
orf (EN)
lambs (EN)
mortality (EN)
bronchopneumonia vaccines (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 2 (2016); 117-122 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 2 (2016); 117-122 (EN)

Copyright (c) 2018 ND GIADINIS, K ARSENOPOULOS, M KRITSEPI-KONSTANTINOU, P TSAKOS, P ILIADOU, O MANGANA-VOUGIOUKA, MM ABD EL-TAWAB (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.