Ο επίσημος κτηνίατρος και ο ρόλος του στην εποπτεία των πειραμάτων σε ζώα σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ επίσημος κτηνίατρος και ο ρόλος του στην εποπτεία των πειραμάτων σε ζώα σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία (EL)
The official veterinarian and his role in the supervision of experiments on animals in the Polish legislation (EN)

SZAREK, J.
FELSMANN, M. Z.
SZYNAKA, B.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)
Polish legislation regulating the supervision of animals used for scientific purposes has undergone significant changes in the last several years. The most important achievement was delegating the supervision of laboratory animal breeding, supply and experiments to veterinarians employed by the Veterinary Inspectorate. Initially, pursuant to the first regulations dating back to 1928, veterinarians were not assigned any role in the supervision of animals used for scientific purposes. Minor modifications in this respect were introduced in 1960. The first supervisory powers were introduced by the Act of 1997 involving approvals to be issued by veterinarians in compliance with the legal requirements of entities carrying out experiments on animals and entities breeding laboratory animals. The Act of 2005 on experiments on animals did not bring about significant changes in the powers of veterinarians supervising animals used for scientific purposes. The above-mentioned legal acts did not provide the Veterinary Inspectorate with greater rights to supervise animals used for scientific purposes. When the Act on Freedom of Economic Activity was amended (in 2007), the supervision of economic operators became particularly difficult or sometimes even impossible. The Act on the Protection of Animals Used for Scientific or Educational Purposes that was passed in Poland on 15 January 2015 is a legal act that delegates the right to comprehensive supervision of animals used for scientific purposes to one public authority, namely, the Veterinary Inspectorate. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πειράματα σε ζώα (EL)
κτηνιατρική επίβλεψη (EL)
κτηνιατρική νομοθεσία (EL)
ζώα εργαστηρίου (EL)
veterinary legislation (EN)
laboratory animals (EN)
experiments on animals (EN)
veterinary supervision (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 269-274 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 67, No 4 (2016); 269-274 (EN)

Copyright (c) 2018 MZ FELSMANN, J SZAREK, B SZYNAKA (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.