Η λεπτοσπείρωση του χοίρου: η νόσος και η σχέση της με τη δημοσία υγεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ λεπτοσπείρωση του χοίρου: η νόσος και η σχέση της με τη δημοσία υγεία (EL)
Swine leptospirosis: the disease and the relation with public health (EN)

VAROUDIS (Λ.Β. ΒΑΡΟΥΔΗΣ), V. L.
ANTONIADIS (Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ), A.
SAOULIDIS (Κ. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ), K.
KYRIAKIS (Σ.K. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
SARRIS (Κ. ΣΑΡΡΗΣ), K.

Η λεπτοσπείρωση του χοίρου είναι σημαντικό βακτηριακο νόσημα, γνωστό από τον προηγούμενο αιώνα. Η σημασία της για τη χοιροτροφία υποεκτιμάται ακόμη και σήμερα, παρά τις ενδείξεις για το αντίθετο. Η παρούσα ανασκόπηση καλύπτει την αιτιολογία, την παθογένεια, την επιξωοτιολογία, την κλινική εικόνα, τις παθολογοανατομικές αλλοιώσεις, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της. Τέλος, εξετάζεται κατά τον ίδιο τρόπο η σχέση της λεπτοσπείρωσης με τη δημόσια υγεία. (EL)
Swine leptospirosis is an important bacterial disease known from the past century. At present its significance is underestimated contrary to the epidemiological and other scientific evidences. This review is dealing with aetiology, pathogenesis, epidemiology, clinical signs, post mortem findings, diagnosis, treatment and control measures of swine leptospirosis. Finally the relation of leptospirosis, in general, with public health is examined. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ζωοανθροπονόσος (EL)
λεπτοσπείρωση (EL)
χοίρος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 1 (2000); 9-15 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 1 (2000); 9-15 (EN)

Copyright (c) 2018 VL VAROUDIS, K SAOULIDIS, K SARRIS, A ANTONIADIS, SC KYRIAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.