Εφαρμογή της μεθόδου της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) στην παρασιτολογία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφαρμογή της μεθόδου της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) στην παρασιτολογία (EL)
Application of polymerase chain reaction (PCR) in parasitology (EN)

TRIVIZAKI (Σ. ΤΡΙΒΙΖΑΚΗ), S.
THEODOROPOULOS (Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ), G.

Η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των παρασίτων, την περιγραφή της γενετικής ποικιλομορφίας μεταξύ φύλων, οικογενειών και ειδών παρασίτων, καθώς και για τη διάγνωση και επιδημιολογική μελέτη των παρασιτικών νοσημάτων. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της PCR είναι η μεγαλύτερη ευαισθησία της έναντι των κλασικών μεθόδων έμμεσης διάγνωσης. (EL)
The method of polymerase chain reaction (PCR) is applied for parasite identification, for studying genetic diversity between phylums, families and species of parasites, as well as for the diagnosis and epidemiological study of parasitic diseases. The biggest advantage of PCR is its higher sensitivity in comparison to other classical indirect diagnostic methods. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Παράσιτα (EL)
αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (EL)
PCR (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 1 (2000); 16-21 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 1 (2000); 16-21 (EN)

Copyright (c) 2018 S TRIVIZAKI, G THEODOROPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.