Αφθώδης πυρετός σε ποίμνιο γιδιών Ζάανεν στο Ν. Σοφικο Έβρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑφθώδης πυρετός σε ποίμνιο γιδιών Ζάανεν στο Ν. Σοφικο Έβρου (EL)
Clinical signs of foot and Mouth disease in flick of Saanen goats in the village of N. Sofiko (EN)

MAVRIDIS (Γ.Λ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ), G. L.

Περιγράφονται τα συμπτώματα του Αφθώδους Πυρετού, (τύπου Ο) που παρατηρήθηκαν επί ΙΟήμερο σε μεμονωμένο και απομονωμένο ποίμνιο γιδιών Ζάανεν στο Ν. Σοφικά Έβρου, τον Αύγουστο του 1994. Η αρρώστια που εμφανίστηκε στο Ν. Έβρου, 10 χρόνια μετά το τελευταίο περιστατικό Α.Π. σε δυο εκτροφές βοοειδών στο Αέλτα του Έβρου το 1984. Στην αρχή προσβλήθηκαν τα νεαρά ξώα (ερίφια) και μετά 5-6 ημέρες τα μεγαλύτερης ηλικίας. Σχεδόν όλα παρουσίασαν ψηλό πυρετό μέχρι 41,9, δακρύρροια, διάρροια, αφρώδες ρινικό και στοματικό έκκριμα, μικροφυσαλίδες και εσχαροειδείς νεκρώσεις στο βλεννογόνο της στοματικής κοιλότητας κ.λπ. Κατά την ορολογική διερεύνηση, βρέθηκαν σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από τηνεστία 3 θετικά βοοειδή σε μια εκτροφή και 45 γιδοπρόβατα θετικά σε 14 ποίμνια, χωρίς κλινικά συμπτώματα. Τελικά θανατώθηκαν τα γίδια του εν λόγω ποιμνίου και τα ξώα ενός ποιμνίου προβάτων και μιας εκτροφής βοοειδών που έβοσκαν στην περιοχή του παραπάνω ποιμνίου και είχαν οροθετικά ξώα. Θανατώθηκαν επίσης όλα τα γιδοπρόβατα της ξώνης προστασίας και επιτήρησης που είχαν ορολογικό τίτλο > 200 και τα μέτρα που επιβλήθηκαν, άρθηκαν με απόφαση της Δ/νσης Κτηνιατρικής Έβρου και η περιοχή βρήκε το ρυθμό της. (EL)
This research describes the clinical signs of foot and mouth disease (type O), observed for ten days in a isolated flick of Saanen goats in the village of N. Sofiko, Prefecture of Evros, in August 1994. The disease appeared in Evros ten years after the last incident of foot and Mouth disease in two herbs of cattle in Delta of Evros in 1984. Young animals (kids) were affected by the disease first and the older ones presented clinical signs in the following five or six days. Nearly every animal presented a high fever (up to 41,9) diarrhoea, frothy nasal and oral secretion, lacrimation, small vesicles and necrosis of the mucosal membranes of the oral cavity. The serological research, gave positive results for 3 animals in a herd for cattle, located 10 Km far from the focus of the disease. Sera from 45 sheep and goats in 14 flocks, gave also positive results, but no clinical signs were observed. Finally, the goats of the flock affected by mouth and foot disease, were killed as well as the animals of a sheep flock and a cattle herd. Those sheep and cattle browsed in the same field with the goats affected by the disease and serum samples taken from them, gave positive results. Besides, all sheep and goats in the limits of protective and supervision zone having title >200, were lifted according to the Headship's of Veterinary Service in Evros decision, so the region returned to its former way of life. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 1 (2000); 69-74 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 1 (2000); 69-74 (EN)

Copyright (c) 2018 GL MAVRIDIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.