Περιστατικά δερματοφίλωσης σε εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής στην περιοχή Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠεριστατικά δερματοφίλωσης σε εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής στην περιοχή Θεσσαλονίκης (EL)
An outbreak of dermatophilosis in a dairy cattle farm in the area of Thessaloniki. (EN)

KOUTINAS (Α. Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), H.
GIADINIS (Ν. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), N.
SARIDOMICHELAKIS (Μ.Ν. ΣΑΡΙΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ), M. N.

Στην αναδρομική αυτή μελέτη αναφέρονται κρούσματα δερματοφίλωσης σε μία εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής που αποτελούνταν από 40 αγελάδες, 12 μοσχίδες, 15 ταυρίδια και 10 νεογέννητους μόσχους. Απ' ό,τι γνωρίζουν οι συγγραφείς, πρόκειται για το πρώτο κρούσμα δερματοφίλωσης που αναφέρεται στην Ελλάδα. Στα 62 από τα 77 ζώα της εκτροφής (80,5%) παρατηρήθηκαν οι χαρακτηριστικές αλλοιώσεις της χρόνιας μορφής της νόσου. Τα ταυρίδια, που δεν έβγαιναν στο προαύλιο του στάβλου, παρέμειναν κλινικώς υγιή. Η νόσος πρωτοεμφανίστηκε αμέσως μετά τη χρησιμοποίηση μηχανοκίνητου αποκομιστή κόπρου για τον καθαρισμό του προαυλίου. Στις ελαφρώς επώδυνες αλλοιώσεις, που εντοπίζονταν σε διάφορα σημεία του τριχωτού και άτριχου τμήματος του δέρματος, περιλαμβάνονταν οι παχιές και ξηρές εφελκίδες, το ερύθημα, η υπερχρωμία, οι διαβρώσεις και η αλωπεκία. Λόγω της χρόνιας μορφής της νόσου η διάγνωση βασίστηκε στην κλινική εικόνα και στην ιστοπαθολογική εξέταση των βιοψιών από το δέρμα. Στην τελευταία ο μικροοργανισμός, που εμφανιζόταν ως δυο παράλληλες σειρές κοκκίων, εντοπίστηκε με δυσκολία μέσα στην κεράτινη ουσία των εφελκίδων. Οι αλλοιώσεις υποχώρησαν πλήρως λίγες εβδομάδες μετά τη μοναδική χορήγηση ενέσιμης οξυτετρακυκλίνης μακράς δράσης, χωρίς έκτοτε να υποτροπιάσουν. Αν και η δερματοφίλωση θεωρείται ζωοανθρωπονόσος, κανένα μέλος από το προσωπικό της εκτροφής δεν παρουσίασε δερματικές αλλοιώσεις. (EL)
A retrospective study of an outbreak of dermatophilosis in a dairy cattle farm of 40 cows, 12 heifers, 15 bullocks and 10 newborn calves, in the area of Thessaloniki, is presented. To our knowledge this is the first time such an outbreak has been reported in Greece. In 62 of the 77 animals (80.5%) the characteristic skin lesions of the chronic form of the disease were found. None of the bullocks, which did not have access to the open yard, were clinically affected. The disease first appeared in the farm soon after a tractor had been used to dispose the manure from the yard. The mildly painful lesions, involving various parts of the hairy and glabrous skin, were characterized by dry and thick crusts, erythema, hyperpigmentation, erosions and alopecia. Due to the chronic nature of the disease, diagnosis was based on the clinical appearance and skin histopathology, where the organisms were demonstrated with difficulty within the keratin of the crusts, appearing as chains of two parallel rows of coccoid cells. Clinical resolution occurred within a few weeks after one injection of long-acting Oxytetracycline. No recurrence of the disease has ever been reported. Despite the zoonotic potential of dermatophilosis, none of the people who had been in contact with the infected cattle developed skin lesions. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βοοειδή (EL)
Δερματοφίλιυση (EL)
κρούσμα (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 2 (2000); 145-149 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 2 (2000); 145-149 (EN)

Copyright (c) 2018 N GIADINIS, MN SARIDOMICHELAKIS, AF KOUTINAS, H KARATZIAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.