Επιλόχεια ηπατικά νοσήματα των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων (Κέτωση, λιπώδης εκφύλιση του ήπατος). Ι. Αιτιολογία και παθογένεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιλόχεια ηπατικά νοσήματα των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων (Κέτωση, λιπώδης εκφύλιση του ήπατος). Ι. Αιτιολογία και παθογένεια (EL)
Postparturient liver diseases of dairy cattle (Ketosis, fatty liver). I. Etiology and Pathogenesis (EN)

KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), H.
PANOUSIS (Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ), Ν.

Στην εργασία αυτή περιγράφονται δυο από τα συχνότερα επιλόχεια ηπατικά νοσήματα των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, η κέτωση και η λιπώδης εκφύλιση του ήπατος, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον κλινικό κτηνίατρο. Συνήθως τα δυο αυτά νοσήματα συνυπάρχουν και η παρουσία του ενός προδιαθέτει για την εμφάνιση του άλλου. Η αιτιολογία και η παθογένεια τους συμπίπτουν και αποδίδονται σε έλλειψη ενέργειας και σε διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων κατά την περίοδο της υψηλής γαλακτοπαραγωγής, λόγω ακατάλληλης διατροφής και κακής διαχείρισης των ζώων κατά την ξηρά περίοδο και λόγω ορμονικών μεταβολών κοντά στον τοκετό, με αποτέλεσμα την αυξημένη κινητοποίηση σωματικού λίπους για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, την αυξημένη πρόσληψη του από το ήπαρ και τη δημιουργία λιπώδους εκφύλισης του ήπατος και κέτωσης. (EL)
Two of the commonest in practice postparturient liver diseases of dairy cows, ketosis and fatty liver, are discussed in this paper. It is not uncommon for both diseases to occur simultaneously, or each to act as a predisposing factor for the other. These diseases share a common etiology and pathogenesis, which are energy imbalance and disruption of normal carbohydrate metabolism during the period of high milk yield. Poor herd management during the dry period and hormonal changes accompanying parturition, have been associated with fat utilization for energy production, which in turn leads to fatty infiltration of the liver and ketosis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

λιπώδης εκφύλιση (EL)
ήπαρ (EL)
κέτωση (EL)
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Ελληνική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 3 (2000); 182-187 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 3 (2000); 182-187 (EN)

Copyright (c) 2018 Ν PANOUSIS, H KARATZIAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.