Εξέλιξη της ευλογιάς του προβάτου στην Ελλάδα από το 1982 έως το 1998

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕξέλιξη της ευλογιάς του προβάτου στην Ελλάδα από το 1982 έως το 1998 (EL)
An epizootiological survey of sheep pox in Greece from 1982 to 1998 (EN)

PANAGIOTATOS (Δ. ΠΑΝΑΠΩΤΑΤΟΣ), D.
KOPTOPOULOS (Γ. ΚΟΠΤΟΠΟΥΛΟΣ), G.
BAKANDRITSOS (Ν. ΜΠΑΚΑΝΔΡΙΤΣΟΣ), N.
MANGANA-VOUGIOUKA (Ο. ΜΑΓΤΑΝΑ-ΒΟΥΠΟΥΚΑ), O.
NOMIKOU (Κ. ΝΟΜΙΚΟΥ), K.

Η ευλογιά του προβάτου είναι λοιμώδες νόσημα υψηλής μεταδοτικότητας, το οποίο εκδηλώνεται σποραδικά σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Πιστεύεται ότι εισάγεται στη χώρα μας από γειτονικές χώρες, μέσω των διασυνοριακών μετακινήσεων ζώων και πιθανώς ανθρώπων. Στην ανακοίνωση μας αυτή παρατίθενται επιζωοτιολογικά στοιχεία των τελευταίων 17 ετών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης του νοσήματος και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Από το 1982 έως το 1986 δεν υπήρχαν κρούσματα ευλογιάς στη χώρα. Η πρώτη εστία εμφανίσθηκε στο Νομό Λέσβου το 1987, αλλά δεν επεκτάθηκε. Το 1988 σημειώθηκαν εστίες στο Νομό Έβρου, όπου και πάλι το νόσημα περιορίστηκε έγκαιρα. Το 1994 επανεμφανίσθηκε μία μόνο εστία στο Νομό Έβρου. Από το 1995 έως το 1998 εμφανίστηκαν πολλές εστίες στο Νομό Έβρου, καθώς και σε άλλες περιοχές, όπως στο Νομό Θεσσαλονίκης (1995), στους Νομούς Λάρισας, Ξάνθης, Ροδόπης, Καβάλας, Μαγνησίας και στη Λήμνο (1996). Το 1997 υπήρξαν κρούσματα ευλογιάς εκτός του Νομοΰ Εβρου, στους Νομούς Καβάλας, Μαγνησίας, Χαλκιδικής και στη Σαμοθράκη. Το 1998 οι εστίες περιορίστηκαν και σε αριθμό και σε έκταση και παρέμειναν στα όρια του Νομού Έβρου. (EL)
Sheep pox outbreaks in Greece during the last 17 years are reviewed. It is believed that the disease is mostly introduced from eastern neighboring countries. The transmission of the virus is connected to the movements and contact of sheep flocks. It is also attributed to human-animal contacts. Disease foci appeared in several central and northeastern areas of the country. Between 1982 and 1986 the country remained sheeppox free. The first outbreak appeared in the island of Lesbos in 1987. In 1988 sheeppox outbreaks did occur in the Evros prefecture. In 1994 one new outbreak occurred in Evros. During the 1995-1998 period several outbreaks occurred in Evros and other regions, such as in Thessaloniki (1995), Larissa, Xanthi, Rodopi, Kavala, Magnissia, and Lemnos island (1996), Kavala, Magnissia, Halkidiki, and Samothraki island (1997). In 1998 the cases of sheeppox were reduced and occurred only in prefecture of Evros. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ευλογιά (EL)
πρόβατο (EL)
επιζωοτιολογία (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 255-261 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 255-261 (EN)

Copyright (c) 2018 O MANGANA-VOUGIOUKA, K NOMIKOU, D PANAGIOTATOS, N BAKANDRITSOS, G KOPTOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.