Οι υπεξωκοτικές συλλογές στο σκύλο. Αιτιοπαθογένεια, διάγνωση και θεραπεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι υπεξωκοτικές συλλογές στο σκύλο. Αιτιοπαθογένεια, διάγνωση και θεραπεία (EL)
Pleural effusions in the dog. Etiology, Pathogenesis, Diagnosis and Treatment (EN)

ADAMAMA - MORAITOU (Κ. Κ. ΑΔΑΜΑΜΑ-ΜΩΡΑΪΤΟΥ), K. K.
KLADAKIS (Σ.Ε. ΚΛΑΔΑΚΗΣ), S. Ε.
RALLIS (Τ.Σ. ΡΑΛΛΗΣ), T. S.

Τα περιστατικά με συλλογή υγρού στην κοιλότητα του υπεζωκότα είναι σχετικά συχνά στην κλινική πράξη. Οι συλλογές αυτές οφείλονται σε πληθώρα αιτίων όπως είναι η δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, η περικαρδιακή νόσος, η υπολευκωματιναιμία, τα νεοπλάσματα των πνευμόνων ή των μεσοπνευμόνιων λεμφογαγγλίων, η διροφιλαρίαση, η διαφραγματοκήλη, η αιμορραγική διάθεση, οι τραυματισμοί του θωρακικού τοιχώματος, ενώ υπάρχουν και περιστατικά που η αιτιολογία τους είναι ασαφής, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται ως ιδιοπαθή. Η διάγνωση βασίζεται στις πληροφορίες από το ιστορικό, στα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης και ιδιαίτερα στα ευρήματα της ακρόασης και της επίκρουσης της θωρακικής κοιλότητας. Τα ακτινογραφήματα του θώρακα και η παρακέντηση της κοιλότητας του υπεζωκότα επιβεβαιώνουν τη συγκέντρωση του υγρού. Οι περαιτέρω διαγνωστικές δοκιμές (αιματολογική και βιοχημική εξέταση, γενική ανάλυση ούρων, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχοτομογράφημα, φυσικοχημική εξέταση του υγρού της συλλογής, κ. ά) θα συμβάλουν στην αιτιολογική διάγνωση του νοσήματος. Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από τη βαρύτητα του περιστατικού και το πρωτογενές αίτιο που προκάλεσε το νόσημα. Οι άρρωστοι σκύλοι που προσκομίζονται με έντονη δύσπνοια λόγω της συλλογής, υποβάλλονται άμεσα σε θωρακοκέντηση και αφαίρεση μέρους του υγρού με σκοπό την ανακούφισή τους. Επιπλέον, αντιμετωπίζεται το αίτιο που προκάλεσε τη συλλογή και όπου κρίνεται αναγκαίο, χορηγούνται ενδοφλέβια υγρά και ηλεκτρολύτες, αντιβιοτικά και ενδεχομένως τοποθετείται ενδοθωρακικός καθετήρας. Τέλος, σε υποτροπιάζουσεςσυλλογές επιχειρείται η πλευρόδεση. (EL)
Accumulation of fluid (pleural effusion) in the pleural space of dogs is a relatively common clinical entity in the everyday practice. These can result from variable causes, such as right-sided heart failure, pericardial disease, hypoalbouminemia, neoplasia, heartworm disease, diaphragmatic hernia, bleeding disorders, traumatic or idiopathic causes. Diagnosis is based on history, clinical findings, laboratory tests, thoracocentesis, thoracic radiography and/or ultrasonography. Therapeutic approach depends on the etiology and the clinical condition of the affected dog. In dogs presented with severe respiratory distress, and after the confirmation of pleural effusion with thoracic radiography, thoracocentesis is performed to stabilize the animal's condition. If indicated, surgical management is attempted. Conservative therapy includes intravenous fluid and electrolyte replacement, antibiotics administration and chest tube placement in refractory cases. Moreover, pleurodesis may be indicated in chronic relapsing cases. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Υπεζωκοτικές συλλογές (EL)
σκύλος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 262-271 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 262-271 (EN)

Copyright (c) 2018 SE KLADAKIS, KK ADAMAMA - MORAITOU, TS RALLIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.