Περίπτωση μηνιγγοεγκεφαλίτιδας σε ερίφια λόγω καυτηριασμοΰ της εκφυσης των κεράτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠερίπτωση μηνιγγοεγκεφαλίτιδας σε ερίφια λόγω καυτηριασμοΰ της εκφυσης των κεράτων (EL)
Meningoencephalitis caused by thermal disbudding in goat kids (EN)

SAKELLARIADI (SAKELLARIADI Th.), Th.
SABATAKOU (Ο. ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΥ), O.
XYLOURI (Ε. ΞΥΛΟΥΡΗ), E.

Αναφέρεται περίπτωση μηνιγγοεγκεφαλίτιδας σε ερίφια λόγω καυτηριασμοΰ της έκφυσης των κεράτων τους. Το περιστατικό συνέβη σε συστηματική εκτροφή αιγών. Στα ερίφια την 7-8η ημέρα περίπου μετά τη γέννηση τους εφαρμοζόταν με ειδικό ηλεκτρικό θερμοκαυτήρα κάψιμο του σημείου έκφυσης των κεράτων τους. Τα ερίφια σε ποσοστό 2,2% περίπου παρουσίαζαν νευρικά συμπτώματα το πρώτο διήμερο. Η κατάσταση δε βελτιώθηκε μετά από κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και εντός λίγων ημερών κατάληξαν σε θάνατο. Από τη νεκροψία διαπιστώθηκε ότι αιτία ήταν η καταστροφή του μετωπιαίου οστού, σημείο όπου είχε εφαρμοστεί ο καυτηριασμός. Είχε προκληθεί στο σημείο αυτό εκτός από καταστροφή του οστοΰ και ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη. (EL)
A case of kids' meningoencephalitis due to head heat application during a thermal disbudding procedure is described. The case was observed in an organic goat farming where the kids about the 7-8th day after their birth were exposed to the application of excessive heat (with an electric device) during disbudding. 2,2% of the kids presented neurological signs and died in few days. The post mortem examination confirmed that the cause was destruction of the frontal bone, at the point where the thermal electric procedure was applied, leading to irreparable injury. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ερίφια (EL)
μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (EL)
αποπεράτωση με θέρμανση (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 308-309 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 51, No 4 (2000); 308-309 (EN)

Copyright (c) 2018 E XYLOURI, O SABATAKOU, TH SAKELLARIADI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.