Συνήθεις μη μολυσματικές καταστάσεις του δέρματος των μυών και των επιμύων του εργαστηρίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυνήθεις μη μολυσματικές καταστάσεις του δέρματος των μυών και των επιμύων του εργαστηρίου (EL)
Common non infectious skin conditions of laboratory mice and rats (EN)

GOURTSAS (K.I. ΓΚΟΥΡΤΣΑΣ), K. I.

Οι μύες και οι επίμυες του εργαστηρίου είναι ζώα που προτιμούν και χρησιμοποιούν οι ερευνητές σε ευρεία κλίμακα. Πολλές φορές είναι δυνατόν τα εν λόγω τρωκτικά να παρουσιάσουν κάποιες μη μολυσματικές καταστάσεις, που αφορούν το τρίχωμα, το δέρμα ή τα άκρα και την ουρά τους. Ενδεχόμενα να προκαλέσουν ανησυχία και σύγχυση. Εύκολα διαπιστώνονται και μπορεί να είναι μια μερική αλωπεκία, ένας σοβαρός τραυματισμός ή μια απόπτωση των άκρων ή της ουράς των ζώων. Σημειωτέον, ότι συνήθως δεν οφείλονται σε κάποιο παθολογικό αίτιο αλλά είναι το αποτέλεσμα της κοινωνικής συμπεριφοράς των ζώων εργαστηρίου ή των περιβαλλοντικών συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτά διαβιούν. Είναι δε σημαντικό, ότι αντιμετωπίζονται εύκολα και εξασφαλίζονται έτσι ζώα υγιή κατάλληλα για κάθε αξιόπιστη έρευνα. (EL)
Laboratory mice and rats are the most favourite animals of the researchers all over the world. Sometimes these rodents can show a number of non infectious conditions concerning their hair, skin or legs and tail. These can be alopecia, bite wounds or the shedding of their legs or tail. It is important that ordinarily there is not a pathological cause for these conditions. It is believed that the social behaviour and the enviromental conditions of the animals may play a role. Fortunately, these cases are easily encountered and so, healthy animals are ensured for every reliable research. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 1 (1999); 11-14 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 1 (1999); 11-14 (EN)

Copyright (c) 2018 KI GOURTSAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.