Η θεραπευτική αντιμετώπιση του πυοθώρακα στη γάτα: Αναφορά σε δυο κλινικά περιστατικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ θεραπευτική αντιμετώπιση του πυοθώρακα στη γάτα: Αναφορά σε δυο κλινικά περιστατικά (EL)
Treatment of feline pyothorax: A report of two spontaneous cases (EN)

KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
PRASSINOS (Ν.Ν. ΠΡΑΣΙΝΟΣ), N. N.
KRITSEPI (Μ.Γ. ΚΡΙΤΣΕΠΗ), M. G.
ADAMAMA-MORAITOU (Κ.Κ. ΑΔΑΜΑΜΑ-ΜΩΡΑΪΤΟΥ), K. K.

Στην εργασία αυτή περιγράφονται δυο περιστατικά πυοθώρακα σε γάτα που προσκομίστηκαν στα Εξωτερικά Ιατρεία της Παθολογικής Κλινικής, του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιτυχή θεραπευτική τους αντιμετώπιση, που περιλάμβανε την τοποθέτηση μόνιμου ενδοθωρακικοΰ καθετήρα και την καθημερινή παροχέτευση-έκπλυση της κοιλότητας του υπεζωκότα με θερμό φυσιολογικό ορό. Η διαδικασία αυτή διήρκεσε 5-10 ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό οι γάτες παρουσίασαν πνευμοθώρακα, που θα πρέπει να αποδοθεί σε σφάλμα κατά την εισαγωγή του καθετήρα στην κοιλότητα του υπεζωκότα (περιστατικό 1) και στη ρήξη του τοιχώματος του καθετήρα (περιστατικό 2). Και στα δυο περιστατικά η δύσπνοια εξαφανίστηκε με την αφαίρεση του καθετήρα. Η παράλληλη χορήγηση αντιβιοτικών, αρχικά παρεντερικά και στη συνέχεια από το στόμα, για μεγάλο χρονικό διάστημα (6-9 εβδομάδες), σε συνδυασμό με υποστηρικτικά μέτρα (παρεντερική ενυδάτωση, αποκατάσταση ηλεκτρολυτικών διαταραχών-οξεοβασικής ισορροπίας, διά της βίας διατροφή) συνέβαλε στην καλή έκβαση της θεραπείας των περιστατικών αυτών. (EL)
Two cases of feline pyothorax, presented in severe respiratory distress, were treated successfully by applying intermittent drainage and daily lavage of the pleural space with warm normal saline. Before that an indwelling thoracostomy tube had been fixed on the thoracic wall and left in place from 5 to 10 days. The only complication noticed was a symptomatic pneumothorax due to either tube malpositioning or damage to the tube wall. In both instances, the inspiratory dyspnea decreased or disappeared as soon as the tube was removed. Systemic and long term (6-9 weeks) treatment with antibiotics, combined with supportive measures and good nursing care, had a positive effect to the successful outcome in both cases. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

θεραπεία (EL)
γάτα (EL)
Πυοθώρακας (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 1 (1999); 43-49 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 1 (1999); 43-49 (EN)

Copyright (c) 2018 AF KOUTINAS, NN PRASSINOS, KK ADAMAMA-MORAITOU, MG KRITSEPI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.