Η εμφάνιση μιας εξαιρετικά επικίνδυνης ίωσης στη νοτιοανατολική Ασία που προσβάλλει τους χοίρους και τους ανθρώπους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εμφάνιση μιας εξαιρετικά επικίνδυνης ίωσης στη νοτιοανατολική Ασία που προσβάλλει τους χοίρους και τους ανθρώπους (EL)
A new extremely hazardous viral disease in southeast Asia which affects both swine and humans (EN)

TZIKA (Ε. Δ. ΤΖΗΚΑ), E. D.
SAOULIDIS (Κ. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ), K.
KYRIAKIS (Σ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), K.

Από το τέλος του 1998 έχουν αναφερθεί στη Μαλαισία, πρόσφατα και στη Σιγκαπούρη, κρούσματα σοβαρής ιογενούς εγκεφαλίτιδας σε ανθρώπους. Το 50% περίπου των παραπάνω περιπτώσεων είχε ως απόληξη το θάνατο. Συμφωνά με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, η μετάδοση της νόσου πιθανότατα, σχετίζεται με τους χοίρους. Αρχικά, ως αίτιο των κρουσμάτων αυτών θεωρήθηκε η ιαπωνική εγκεφαλίτιδα Β, για να αποδειχθεί από τις εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, ότι στην αιτιοπαθογένεια των κρουσμάτων αυτών εμπλέκεται ένας νέος, άγνωστος μέχρι σήμερα ιός. Πρόκειται για ιό της οικογένειας Paramyxoviridae, ο οποίος έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον ιό Hendra, χωρίς να πρόκειται για τον ίδιο. Η ονομασία που του δόθηκε αρχικά ήταν Hendra like virus, ενώ τελευταία έχει επικρατήσει το όνομα Nipah virus. (EL)
Since the end of 1998, incidents of a serious viral encephalitis have been reported in Malaysia and recently in Singapore, a 50% of which led to death. According to the updated information on this new disease, its transmission is related to swine. At first, it was believed that cause of the encephalitis was the virus of the Japanese encephalitis type B. However, after the proper laboratory examinations, it was proved that a new, unknown virus was related to the etiology of the incidents. This virus belongs to the Paramyxoviridae family and has many common characteristics with the Hendra virus, without being the actual one. The first name attributed to the virus was Hendra like virus, but recently the name Nipah virus prevails. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εγκεφαλίτιδα (EL)
Ιός Nipah (EL)
άνθρωπος (EL)
χοίρος (EL)
encephalitis (EN)
human, swine (EN)
Nipah virus (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 2 (1999); 144-146 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 2 (1999); 144-146 (EN)

Copyright (c) 2018 ED TZIKA, K SAOULIDIS, K ALEXOPOULOS, SC KYRIAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.