Επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων στις βιομηχανικού τύπου χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις: Επίδραση στο αναπνευστικό σύστημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων στις βιομηχανικού τύπου χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις: Επίδραση στο αναπνευστικό σύστημα (EL)
Implications in the health of workers in swine confinement buildings - effects on the respiratory system (EN)

BALKAMOS (Γ.Κ. ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ), G. C.
KYRIAKIS (Σ.K. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ), S. K.
PAPAIOANNOU (Δ.Σ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ), D. S.
TZIKA (Ε.Δ. ΤΖΗΚΑ), E. D.

Ο κλειστοί θάλαμοι των βιομηχανικού τύπου εκτροφών χρησιμοποιούνται πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο για την εκτροφή χοίρων. Παρά τα οικονομικά πλεονεκτήματα, το περιβάλλον εντός αυτών επιδρά δυσμενώς στην υγεία των εργαζομένων. Στην παρούσα μελέτη γίνεται ανασκόπηση των αναπνευστικών προβλημάτων που είναι δυνατό να παρουσιάσουν τα άτομα που εκτίθενται μακροχρόνια στο περιβάλλον (σκόνη, αέρια) των παραπάνω χώρων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η μείωση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων, η φλεγμονή των αεραγωγών, το "σύνδρομο ερεθισμού των βλεννογόνων" και τα προβλήματα που προκαλεί η έκθεση στη σκόνη που ανευρίσκεται στο περιβάλλον των χοιροτροφικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναφέρονται οι βασικότερες ζωανθρωπονόσοι που είναι δυνατό να προσβάλουν τους εργαζομένους και που εκδηλώνονται με αναπνευστικά συμπτώματα. Τέλος, αναφέρεται η πρόληψη των παραπάνω καταστάσεων που βασίζεται στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα των εκτροφών και στη σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής. (EL)
Confinement units are commonly used all over the world to raise pigs. Despite their economic advantages, their microenvironment causes severe adverse effects on the health of farm workers. Respiratory complaints which have been associated with the exposure effects of organic dust and confinement gases on humans who have long-term employment into these settings, are reviewed. These include pulmonary function changes, airways imfiammation, mucosa irritation syndrome and organic dust toxic syndrome. Furthermore, the most important zoonoses which may provoke respiratory symptoms to the swine confinement workers are briefly reviewed. It is believed that these conditions can be prevented by improving air quality, husbandry systems and adopting hygiene measures. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εργαζόμενοι (EL)
χοιροτροφία, υγεία (EL)
health (EN)
workers (EN)
swine production (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 3 (1999); 193-198 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 50, No 3 (1999); 193-198 (EN)

Copyright (c) 2018 GC BALKAMOS, SK KRITAS, ED TZIKA, DS PAPAIOANNOU, SC KYRIAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.