Επίδραση της Buserelin στη δραστηριότητα του ωχρού σωματίου και τη γονιμότητα γαλακτοπαραγωγών αγελάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση της Buserelin στη δραστηριότητα του ωχρού σωματίου και τη γονιμότητα γαλακτοπαραγωγών αγελάδων (EL)
Effect of Buserelin on corpus luteum activity and the fertility of dairy cows (EN)

SCHMIDT-ADAMOPOULOU (Β. SCHMIDT-ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ), B.
DEMERTZIS (Α. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ), A.
YPSILANTIS (Π. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ), P.
BROZOS (Χ. ΜΠΡΟΖΟΣ), Ch.
SARATSIS (Φ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ), Ph.

Χρησιμοποιήθηκαν 112 επιλεγμένες γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, φυλής Friesian που είχαν γεννήσει τουλάχιστο μία φορά. Τα ζώα χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, την Α (η=55) και τη Β (η=57). Τη 12η ημέρα μετά τη σπερματέγχυση (p.i.) χορηγήθηκαν ενδομυϊκά στα ζώα της Α ομάδας, 12 μgBuserelin (3 mlReceptal-Hoechst), ενώ στα ζώα της Β ομάδας (μάρτυρες) 3 ml φυσιολογικού οροΰ (placebo). Σε όλα τα ζώα μετρήθηκε η συγκέντρωση της προγεστερόνης στο γάλα από την ημέρα της σπερματέγχυσης μέχρι την 24η ημέρα p.i.. Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (Ρ < 0,05) του ποσοστού κυοφοριών (19,7%) στα ζώα της ομάδας Α. Ακόμη, η συγκέντρωση της προγεστερόνης τόσο στα έγκυα (μεταξύ 14ης και 24ης ημέρας p.i.), όσο και στα μη έγκυα (μεταξύ 14ης και 16ης ημέρας p.i.) ζώα της ομάδας Α αυξήθηκε σημαντικά (Ρ>0,05) σε σχέση με εκείνη των μαρτύρων. Η διάρκεια του ωοθηκικού κύκλου των μη εγκύων ζώων δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των δυο ομάδων (Ρ>0,05). Διαπιστώθηκε, ότι η χορήγηση 12 μg buserelin τη 12η ημέρα p.i. βελτίωσε σημαντικά τη γονιμότητα των αγελάδων, ασκώντας αντιωχρινολυτική δράση μέσω αύξησης της συγκέντρωσης της προγεστερόνης, κατά την κρίσιμη περίοδο της μητρικής αναγνώρισης της κυοφορίας. (EL)
112 selected Friesian dairy cows that had calved at least once, were used. The animals were divided into two groups, A (n = 55) and Β (n=57). On the 12th day post insemination (p.i.) 12 μg buserelin (3ml Receptal - Hoechst) and 3 ml normal saline (placebo) were injected intramuscularly to the animals of groups A and Β (controls), respectively. Milk progesterone concentration was measured in even animal from the day of insemination until the 24th day p.i.. A significant increase (P<0.05) in pregnancy rate (19.7%) was observed in the animals of group A. Also, the concentration of progesterone in the pregnant animals (14th - 24th day p.i.) as well as in the non pregnant (14th - 16th day p.i.) ones in group A was significantly increased (P<0.05) compared to that of the controls'. The duration of the estrous cycle of the non pregnant animals did not differ significantly (P>0.05) between the two groups. It is concluded that buserelin administration on the 12th day p.i. improved the fertility of dairy cows significantly by means of an antiluteolytic effect, through an increase in progesterone concentration, during the crucial period of maternal recognition of pregnancy. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Buserelin (EL)
κυοφορία (EL)
προγεστερόνη (EL)
Αγελάδες (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 34-38 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 1 (1998); 34-38 (EN)

Copyright (c) 2018 PH SARATSIS, B SCHMIDT-ADAMOPOULOU, P YPSILANTIS, CH BROZOS, A DEMERTZIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.