Μεταβολή της συγκέντρωσης των ανοσοσφαιρινών της κλάσεως IgG στον ορό του αίματος νεογέννητων αμνών απο τη γέννηση μέχρι και την 168η ώρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεταβολή της συγκέντρωσης των ανοσοσφαιρινών της κλάσεως IgG στον ορό του αίματος νεογέννητων αμνών απο τη γέννηση μέχρι και την 168η ώρα (EL)
The pattern of IgG concentration in neonatal lamb's sera from birth till 7th day (168th hour) (EN)

THANIOTIS (Η. ΘΑΝΙΩΤΗΣ), I.
CHAMILOPATIS (Π. ΧΑΜΗΛΟΠΑΤΗΣ), P.
MINAS (Α. ΜΗΝΑΣ), A.

Η συγκέντρωση των ανοσοσφαιρινών της κλάσεως IgG μετρήθηκε στον ορό του αίματος 15 νεογέννητων αμνών, με τη μέθοδο της κυκλοτεροΰς ανοσοδιάχυσης σε άγαρ (R.I.D.)>oe διαφορετικές χρονικές στιγμές στο διάστημα από τον τοκετό και πριν από το θηλασμό μέχρι και 168 ώρες μετά. Από τους 15 νεογέννητους αμνούς, 2 είχαν ανιχνεύσιμη ποσότητα ανοσοσφαιρινών της κλάσεως IgG πριν από το θηλασμό. Η μέγιστη συγκέντρωση των ανοσοσφαιρινών της κλάσεως IgG στον ορό του αίματος σε 11 αμνούς παρατηρήθηκε 24 ώρες, σε 3 αμνούς 36 ώρες και σε 1,48 ώρες μετά τον τοκετό αντίστοιχα. Σε τρεις αμνούς, ποσοστό 20%, η συγκέντρωση των ανοσοσφαιρινών της κλάσεως IgG στον ορό του αίματος, ήταν μικρότερη από 30 mg/ml. Από τους αμνούς αυτούς, ένας πέθανε και άλλος ένας νόσησε 120 ώρες μετά τον τοκετό. (EL)
A quantitation of IgG was made, using R.I.D test, in blood sera of 15 newborn iambs. The quantity of IgG was measured in time intervals immediately after birth and before suckling till 168th hour after birth. Two lambs out of 15 have detectable amount of IgG in their sera before suckling. The maximum concentration of IgG in 11 lambs sera was measured 24 hours, in 3 lambs sera 36 hours, and in 1 lamb's serum 48 hours after birth, respectively. In three lambs out of 15, a percentage of 20%, the serum concentration of IgG was less than 30 mg/ml. One of these lambs died and another got ill 120 hours after birth. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Παθητική ανοσία (EL)
Νεογέννητοι αμνοί (EL)
Ανοσοσφαιρίνες (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 2 (1998); 128-133 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 2 (1998); 128-133 (EN)

Copyright (c) 2018 A MINAS, I THANIOTIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.