Η κλασική πανώλης των χοίρων (ΠΧ): Η σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη κ(χι οι κίνδυνοι για την ελληνική χοιροτροφία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ κλασική πανώλης των χοίρων (ΠΧ): Η σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη κ(χι οι κίνδυνοι για την ελληνική χοιροτροφία (EL)
Classical swine fever: current situation in European countries and its potential danger for the greek pig industry (EN)

TSINAS (ΤΣΙΝΑΣ Α.), A.
KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ), S. K.
PAPADOPOULOS (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.), O.
MAVROMATIS (ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ι.), I.
KYRIAKIS (ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σ.Κ.), S. C.

Η κλασική πανώλης των χοίρων είναι ιογενές νόσημα υψηλής μεταδοτικότητας και εξαιρετικής οικονομικής σημασίας, με κλινική εμφάνιση που ποικίλλει αναλόγως της λοιμογόνου ικανότητας των στελεχών που την προκαλούν. Στελέχη αυξημένης λοιμικότητας προκαλούν οξεία νόσο που χαρακτηρίζεται από υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα, ενώ στελέχη χαμηλής λοιμικότητας προκαλούν ήπια ή ακόμα και αφανή λοίμωξη. Η νόσος είναι διαδεδομένη σε πολλά κράτη σ' όλο τον κόσμο. Το τελευταίο κρούσμα πανώλους των χοίρων στην Ελλάδα αναφέρθηκε το 1985, ενώ η χώρα μας θεωρήθηκε επίσημα απαλλαγμένη από το νόσημα το 1990. Σήμερα η πανώλης των χοίρων επανήλθε στην επικαιρότητα εξαιτίας της αναζωπύρωσης της και επανεμφάνισης της σε χώρες οι οποίες ήταν απαλλαγμένες (Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία). Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται γενικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της νόσου και την προστασία του χοίρειου πληθυσμού από αυτή, ενώ παρατίθενται αναλυτικά οι τελευταίες πληροφορίες της πρόσφατης επιζωοτίας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα προληπτικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τους Έλληνες κτηνιάτρους και χοιροτρόφους. (EL)
Classical swine fever is a highly contagious viral disease of substantial economical importance for the pig industry. Its clinical demonstration varies according to the virulence of the infecting strain, so that highly virulent strains cause severe acute disease, whilst strains of low virulence appear to cause only mild or even inapparent disease. Swine fever is α problem in many countries worldwide for years. In Greece, the latest case was reported during 1985. Nowdays, swine fever became once more "hot" due to its appearance in countries that were free of the disease for long periods (Holland, Spain, Italy etc). In this review paper, some general information necessary for the understanding and the prevention of the disease are presented, and the latest data of the recent epidemic in different European countries are retrieved. Finally, based on the recent "painful" experience of these countries, essential preventive measures for the greek pig industry are suggested. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ευρώπη (EL)
πανώλης (EL)
χοίρος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 4 (1998); 263-271 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 4 (1998); 263-271 (EN)

Copyright (c) 2018 SC KYRIAKIS, SK KRITAS, O PAPADOPOULOS, I MAVROMATIS, A TSINAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.