Εφαρμογή της υπερηχογραφίας στην αναπαραγωγή των αγελάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφαρμογή της υπερηχογραφίας στην αναπαραγωγή των αγελάδων (EL)
Applications of ultrasonography in cattle reproduction (EN)

AMIRIDIS (Γ.Σ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ), S. G.
LYMBEROPOULOS (Α. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ), A.

Οι αυξανόμενες ανάγκες επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στη σύγχρονη αγελαδοτροφία καθιστούν την υπερηχογραφία απαραίτητο διαγνωστικό βοήθημα για την επισταμένη παρακολούθηση του γεννητικού συστήματος των αγελάδων, όπως επίσης και για την εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων βιοτεχνολογίας. Η υπερηχογραφία μέσω του απευθυσμένου είναι γρήγορη, ασφαλής τόσο για το ζώο όσο και για το χειριστή, και σχεδόν απόλυτα αξιόπιστη. Η χρήση της σε ερευνητικό επίπεδο επιβεβαίωσε υποθέσεις δεκαετιών σχετικά, με τον τρόπο ανάπτυξης των ωοθυλακίων κατά τη διάρκεια του οιστρικου κύκλου και της εγκυμοσύνης, και άνοιξε νέους ορίζοντες στην καλύτερη αξιοποίηση ζώων υψηλού γενετικού δυναμικού σε συνδυασμό με μεθόδους της σύγχρονης βιοτεχνολογίας της αναπαραγωγής. Η εισαγωγή της στην κλινική πράξη συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση του μεσοδιαστήματος τοκετών με την πρώιμη διάγνωση εγκυμοσύνης και την έγκαιρη αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που οδηγούν σε παρατεταμένη άνοιστρη περίοδο. Στην ανασκόπηση αυτή αναφέρονται οι βασικές αρχές της υπερηχογραφίας και περιγράφονται οι εφαρμογές της στην αναπαραγωγή των αγελάδων, με έμφαση στη λειτουργία των ωοθηκών και στην υποστήριξη μεθόδων της σύγχρονης βιοτεχνολογίας. (EL)
Ultrasonography is becoming a useful diagnostic toolin the field of cattle pathophysiology, aiding to meet the demands of the expanding cattle breeding. Transrectal ultrasonography is a rapid, reliable and safe technique for both the animal and the operator. With the use of ultrasonography in research, the hypothesis concerning the wave - like pattern of follicular growth has been confirmed. In addition it has been proved that follicular growth, development and regression continue during early pregnancy. The application of ultrasonographic techniques in concert with modern biotechnology, boosted the production of embryos from genetically superior cows and prepubertal heifers and indirectly solved the problem of infertility in valuable animals. In clinical practice, the use of ultrasonography for early pregnancy diagnosis and for diagnosis of pathologic conditions which lead to prolonged postpartum anoestrous, makes a considerable contribution to the reduction of calving interval. In this review basic physical principles of ultrasonography are described and selected applications in the field of cow reproduction are discussed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αναπαραγωγή (EL)
αγελάδα (EL)
βιοτεχνολογία (EL)
υπερηχογραφία (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 4 (1998); 272-280 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 4 (1998); 272-280 (EN)

Copyright (c) 2018 SG AMIRIDIS, A LYMBEROPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.