Ποιοτική αξιολόγηση της νωπής τσιπούρας (Sparus aurata)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠοιοτική αξιολόγηση της νωπής τσιπούρας (Sparus aurata) (EL)
Quality index of raw gilthead sea bream (EN)

SOULTOS (Ν. ΣΟΥΛΤΟΣ), N.
VARELTZIS (Κ. ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ), K.
VASILIADOU (Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ), S.

Στην εργασία αυτή εκτιμήθηκε η ποιότητα της νωπής τσιπούρας με βάση οργανοληπτικές, βιοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους. Τα δείγματα συντηρήθηκαν σε πάγο και σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα 70%CO2/30%N2 στους 4° C επί 20 ημέρες. Προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις του ολικού Βασικού Πτητικού Αζώτου (TVB-N mg/100 g σάρκας), της Μαλονδιαλδεΰδης (MDA μg/kg σάρκας), η μεταβολή των λιπαρών οξέων της σάρκας κατά το διάστημα της συντήρησης , ορισμένοι μικροβιακοί δείκτες και τέλος, εκτιμήθηκε απο ομάδα δοκιμαστών η οσμή και το άρωμα των δειγμάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της ποιότητας της νωπής τσιπούρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιλότος για την εκτίμηση της ποιότητας των ευρΰαλων ιχθύων που καλλιεργούνται στη χώρα μας. (EL)
Sensorial, biochemical and microbiological methods were used in order to evaluate the quality of the raw gilthed sea bream. Whole fish was stored in ice and in modified gas atmosphere consisting of 70% carbon dioxide and 30% nitrogen. At regular intervals during refrigerated storage Malondialdehyde- MDA^g/kg), Total Volatile Bases-N - TVB-N (mg/100g), odour and flavor scores and various types of micro-organisms were determined. Fatty acid contents were also measured along the cold storage. The results showed that the quality parameters used for the evaluation of raw gilthed sea bream could form a preliminary model for quality index of farmed euryhaline fin fish in our country. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ποιοτικά χαρακτηριστικά (EL)
ποιότητα (EL)
τσίπουρα (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Ελληνική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 4 (1998); 281-286 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 49, No 4 (1998); 281-286 (EN)

Copyright (c) 2018 K VARELTZIS, S VASILIADOU, N SOULTOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.