Κλινικές και υποκλινικές μαστίτιδες αγελάδων στο Νομό Κιλκίς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚλινικές και υποκλινικές μαστίτιδες αγελάδων στο Νομό Κιλκίς (EL)
Clinical and subclinical bovine mastitis in area of Kilkis (EN)

ILIADIS (Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ), N.
FOUKOS (Α. ΦΟΥΚΟΣ), A.
PETRIDOU (Ε.N.ΠΕΤΡΙΔΟΥ), E. N.

Εξετάστηκαν 216 δείγματα γάλακτος από ισάριθμα τεταρτημόρια μαστών. Από τις μικροβιολογικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα του California test βρέθηκε, ότι τα 82 δείγματα (ποσοστό 38%) προέρχονταν από τεταρτημόρια με υποκλινική μαστίτιδα. Τα συχνότερα μικροβιακά είδη που απομονώθηκαν ως αίτια των υποκλινικών μαστίτιδων ήταν οι πηκτάση αρνητικοί σταφυλόκοκκοι, οι οποίοι με 39 στελέχη απομονώθηκαν στο 47,5% των περιπτώσεων. Από τη δοκιμή ευαισθησίας των μικροοργανισμών στις αντιμικροβιακές ουσίες, προέκυψε, ότι η gentamycine, με ποσοστό 90,9%, είχε το μεγαλύτερο ποσοστό ευαισθησίας. Στη συνέχεια, ακολούθησαν, με φθίνουσες τιμές, η cephalotin με 75%, το oxalinique acid με 63,6% και η ampicilline με 54,2%. Στα υπόλοιπα τέσσερα αντιβιοτικά, tetracycline, lincomycine, erythromycine and penicilline G, η ευαισθησία των βακτηρίων ήταν κάτω του 50%. (EL)
In this study 216 milk samples from equal number of quarters were examined. The results from microbiological examination and the performed California test revealed that 82 samples (38%) were collected from quartres with subclinical mastitis. Coagulase-negative staphylococci were the most frequent pathogens isolated from the examined milk samples, representing 47.5% of the total isolated strains. Sensitivity test of the strains to certain antimicrobials showed higher performance of gentamycine (90.9% of the cases). On a descending sequence cephalotin (75%), oxalinique acid (63.6%) and ampicilline (54.2%) were the antimicrobials to which sensitivity of the strains was higher than 50%. On the contrary, tetracycline, tincomycine, erythromycine and penicilline G performance was lower than 50%. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μικροοργανισμός (EL)
αντιβιοαντοχή (EL)
Μαστίτιδα (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 1 (1997); 32-36 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 1 (1997); 32-36 (EN)

Copyright (c) 2018 N ILIADIS, EN PETRIDOU, A FOUKOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.