Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της λοιμώδους αναιμίας των ορνιθίων (CAV) σε πτηνά εκτρεφόμενα στη χώρα μας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της λοιμώδους αναιμίας των ορνιθίων (CAV) σε πτηνά εκτρεφόμενα στη χώρα μας (EL)
Antibodies to chicken anaemia virus (CAV) in poultry reared in our country (EN)

IORDANIDIS (Π. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ), P.
GEORGOPOULOU (Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ), J.

Με τη μέθοδο της ELISA εξετάσθηκαν, για την παρουσία αντισωμάτων έναντι του ιού της λοιμώδους αναιμίας των ορνιθίων (CAV), 258 δείγματα ορών που προέρχονταν από 39 εκτροφές ορνιθίων. Ειδικότερα οι 104 οροί προέρχονταν από 11 εκτροφές πατρογονικών σμηνών κρεοπαραγωγών ορνιθίων ηλικίας 1 ημέρας έως 9,5 μηνών, οι 147 απο 26 εκτροφές κρεοπαραγωγών ορνιθίων ηλικίας 1 ημέρας μέχρι 45 ημερών και οι 7 από 2 εκτροφές ωοπαραγωγών ορνιθίων ηλικίας 4 και 15 ημερών. Αντισώματα βρέθηκαν στους οροΰς 5 πατρογονικών σμηνών ηλικίας 70 ημερών, 2,5, 5,5, 6 και 9,5 μηνών αντίστοιχα και σε 15 σμήνη κρεοπαραγωγών ορνιθίων από τα οποία δυο είχαν νεοσσούς ηλικίας 1 ημέρας και τα υπόλοιπα 13 σμήνη ορνίθια ηλικίας 8,15,16, 28, 38, 42, 43 και 45 ημερών αντίστοιχα. Η ανεύρεση των θετικών ορών ενισχύει τις κλινικές μας παρατηρήσεις σχετικά με την παρουσία της λοιμώδους αναιμίας των ορνιθίων στις εκτροφές των κρεοπαραγωγών κυρίως ορνιθίων στη χώρα μας.  (EL)
Two handred fifty eight serum samples collected from 39 poultry flocks were tested for detecting antibodies to chicken anaemia virus (CAV) by ELISA method. One handred four blood serums were collected from 11 broiler breeder flocks aged 1 day to 9,5 months, 147 from 26 broiler breeder flocks aged 1 to 45 days and 7 from 2 commercial layer flocks aged 4 in 15 days. Antibody to CAV were detected in five broiler breeder flocks aged 70 days, 2,5, 5,5, 6 and 9,5 months respectively and in 15 broiler flocks from which 2 of them aged 1 day and the other 13 flocks aged 8, 15,16, 28, 38, 42, 43 and 45 days respectively. The detection of positive serums supports our clinical observations about the presence of chicken aneamia infection principally in broiler flocks in our country. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αντισώματα (EL)
Λοιμώδης αναιμία ορνιθίων (EL)
ELISA (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 1 (1997); 37-41 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 1 (1997); 37-41 (EN)

Copyright (c) 2018 J GEORGOPOULOU, P IORDANIDIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.