Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης Περιγραφή της μεθόδου και εφαρμογής της στην ανίχνευση ιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης Περιγραφή της μεθόδου και εφαρμογής της στην ανίχνευση ιών (EL)
Polymerase chain reaction (PCR). Description of the method and its application in the detection of viruses (EN)

PAPANASTASSOPOULOU (Μ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), M.

Η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (Polymerasechainreaction, PCR) περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1985. Από τότε έχει δημοσιευτεί πληθώρα εργασιών, που αφορούν τις εφαρμογές της μεθόδου στη μελέτη των ιογενών λοιμωδών νοσημάτων. Στην ανασκόπηση αυτή γίνεται σύντομη περιγραφή της μεθόδου και αναφέρονται οι διάφορες παραλλαγές της και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση της. Επιπλέον, παρουσιάζεται, ως εφαρμογή της μεθόδου στην εργαστηριακή διάγνωση των ιογενών λοιμωδών νοσημάτων, η ανίχνευση διάφορων ιών σε παθολογικά υλικά. (EL)
Since the first publication of the polymerase chain reaction (PCR) in 1985, there has been a large number of reports on its applications in the study of viral infections. This review outlines the PCR methodology and its variations, as well as the problems that may be encountered during its performance. Its application in the detection of various viruses in clinical samples is also presented. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μέθοδος (EL)
ανίχνευση ιών (EL)
Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR) (EL)
ιογενή νοσήματα (EL)
Εφαρμογή (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 2 (1997); 61-69 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 48, No 2 (1997); 61-69 (EN)

Copyright (c) 2018 M PAPANASTASSOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.