Λοίμωξη και παθολογικές αλλοιώσεις των λεμφαδένων που προκλήθηκαν από τις νύμφες Linguatula serrata σε καμήλες με έναν ύβο στο Ιράν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛοίμωξη και παθολογικές αλλοιώσεις των λεμφαδένων που προκλήθηκαν από τις νύμφες Linguatula serrata σε καμήλες με έναν ύβο στο Ιράν (EL)
Infection and pathological lesions of lymph nodes induced by Linguatula serrata nymphs in one-humped camels in Iran (EN)

KARGOZARI, A.
TAVASSOLI, M.
HOBBENAGHI, R.
REZAEIA, H.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
Linguatula serrata (Pentastomida: Linguatulidae) known tong-worm is a cosmopolitan, zoonotic, and obligate endoparasite. The parasite lives in the nasopharyngeal region of the final hosts, which primarily include dogs and other carnivores. Various herbivores, including, camels serve as the best intermediate hosts for nymph stages. In present study the mesenteric lymph nodes of 101camels were examined for infection to L. serrata macroscopically and histopathologically. The infected and normal lymph nodes were processed for histopathology. The results indicated that out of 101 sampled 33 (32.67%) were infected. Macroscopic examination revealed that the infected lymph nodes are swollen and dark, with rubbery consistency, some with subcapsular hemorrhage on cutting. Extensive hemorrhage occurred in various parts of infected lymph nodes. A section of L. serrata parasite was observed near one of the hemorrhage centers. Neutrophil count was very high in these centers and giant cells were present around the parasite, indicating granulomatous reaction. Our findings confirmed that different regions of Iran is an endemic for L. serrata infections. Because L. serrata is a zoonotic parasite, preventive measures should be adopted to disrupt the parasite’s life cycle and minimize the risk of infection in both humans and other animals. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

λοίμωξη (EL)
καμήλα με έναν ύβο (EL)
παθολογία (EL)
Ιράν (EL)
Linguatula serrata (EL)
infection (EN)
pathology (EN)
Iran (EN)
one-humped camel (EN)
Linguatula serrata (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 529-534 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 529-534 (EN)

Copyright (c) 2018 M TAVASSOLI, R HOBBENAGHI, A KARGOZARI, H REZAEIA (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.