Συμβολή στα παράσιτα και τη σχετική παθολογία των άγριων σερανοϊδών από το Αιγαίο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμβολή στα παράσιτα και τη σχετική παθολογία των άγριων σερανοϊδών από το Αιγαίο (EL)
Contribution to the parasites and associated pathology of wild Serranidae from the Aegean Sea (EN)

KOLYGAS, M.
NIKOLAIDIS, A.
ATHANASSOPOULOU, F.
BAKOPOULOS, V.

Στη παρούσα μελέτη παρουσιάζονται παρασιτώσεις και οι παθολογικές καταστάσεις που προκαλούν, σε άγρια Σερανιδοειδή που συλλέχθηκαν από διάφορες περιοχές του Αιγαίου Πελάγους. Παρατηρήθηκαν διάφορες βλάβες και παρασιτικοί οργανισμοί, όπως Διγενή παράσιτα, κύστεις και μετακερκάρια, κύστεις Κεστωδών και ένα νηματώδες παράσιτο, στα βράγχια / ψευδοβράγχια, στο ήπαρ, στα τοιχώματα του πεπτικού σωλήνα, στο μεσεντέριο και στις ωοθήκες. Καμία από αυτές τις βλάβες δεν αποδόθηκε σε παθογόνα βακτήρια. Ο συχνότερα παρατηρούμενος παρασιτισμός μεταξύ όλων των ειδών που ελέγχθηκαν ήταν από Διγενή παράσιτα (11 από τα 16 δείγματα που εξετάστηκαν) σε σύγκριση με τις μολύνσεις από Κεστώδη και Νηματώδη παράσιτα (3 από τα 16 δείγματα που εξετάστηκαν). Η πιο έντονη παρασίτωση παρατηρήθηκε από κύστεις ενός αταυτοποίητου Διγενούς παρασίτου που βρέθηκαν στο μεσεντέριο ενός από τα ψάρια που ελέγχθηκαν (120 παράσιτα), ακολουθούμενη από τη παρασίτωση με τα Διδυμόζωα παράσιτα (κατά μέσο όρο 19,25 παράσιτα ανά άτομο). (EL)
Parasites and associated pathology of wild caught Serranidae in the Aegean Sea were investigated in order to contribute to the scientific information regarding pathological findings of these fish. Various lesions and parasitic organisms, such as Digenean parasites, cysts and metacercaria, Cestode cysts and a nematode, were observed in the gills / pseudobranchs, liver, the wall of the digestive tract, the mesentery and the ovaries. None of these lesions were considered to be of pathogenic bacteria nature based on microscopic observation of stained tissue sections of affected organs. The most frequently observed parasitism among all the species studied was from Digenean parasites (11 out of 16 specimens examined) compared to infection by both cestodes and nematodes (3 out of 16 specimens examined). Heavier infestation was observed for the unidentified Digenean cysts that were found in the mesentery of one specimen (120 counts), followed by Didymozoan parasites (average 19.25 counts per specimen). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σερανιδοειδή (EL)
Διγενή (EL)
παράσιτα (EL)
Κεστώδη (EL)
Νηματώδη (EL)
Digenean (EN)
Nematodes (EN)
parasites (EN)
Cestodes (EN)
Serranidae (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 599-606 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 599-606 (EN)

Copyright (c) 2018 V BAKOPOULOS, A NIKOLAIDIS, M KOLYGAS, F ATHANASSOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.