Απομόνωση και ταυτοποίηση παθογόνων μυκοπλασμάτων σε εκμεταλλεύσεις στρουθοκαμήλων με χρήση PCR και μεθόδων καλλιέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπομόνωση και ταυτοποίηση παθογόνων μυκοπλασμάτων σε εκμεταλλεύσεις στρουθοκαμήλων με χρήση PCR και μεθόδων καλλιέργειας (EL)
Department of Microbiology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (EN)

JAMSHIDIAN, M
MOOMIVAND, H
POURBAKHSH, SA

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
In ostriches, mycoplasmas are generally associated with respiratory diseases and causes rhino-tracheitis, airsacculitis and inflammation of the upper respiratory tract. The aim of current study was the isolation and identification of pathogenic mycoplasmas in ostrich farms of Iran by the use of PCR and culture methods. In this study, mycoplasmas were isolated from ostrich slaughterhouse; 114 samples were collected from ostriches with respiratory signs and were cultured and PCR methods along with alignment were used to detect the mycoplasmas. For this purpose lung, trachea and air sacs were evaluated. The results indicated that 21.05% of samples were positive in PCR assayand from them 7.89% and 14% was M. gallisepticum and M. synoviae, respectively. The highest rate of M. gallisepticum and M. synoviae was detected in lung, airsacs and trachea. Alignment analysis demonstrated that the M. gallisepticum strains detected in our study have 97% homology to 06/14, 05/14 and 16S strains. In addition, M. synoviae strains have 99% and 98% homology to MSR-812, MSR-795 and MSR-1019 strains. One of the M. synoviae strains has 82% homology to ABSfsdMS2011 strain. The results of our study showed that ostriches in Iran were infected with chicken mycoplasmas but the pathogenesis of them in ostrich respiratory should be further evaluated. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μυκόπλασμα (EL)
PCR sequencing (EL)
απομόνωση (EL)
στρουθοκάμηλοι (EL)
isolation (EN)
mycoplasma (EN)
ostriches (EN)
pcr (EN)
sequencing (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-05


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 647-652 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 4 (2017); 647-652 (EN)

Copyright (c) 2018 H MOOMIVAND, SA POURBAKHSH, M JAMSHIDIAN (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.