Η επίδραση της θειαμαζόλης στη θυρεοειδική και ωοθηκική δραστηριότητα σε προβατίνες Καραγκούνικης φυλής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ επίδραση της θειαμαζόλης στη θυρεοειδική και ωοθηκική δραστηριότητα σε προβατίνες Καραγκούνικης φυλής (EL)
The effect of thiamizole in thyroid and ovarian activity of Karagouniko breed ewes (EN)

TSILIGIANNI (Θ. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ), T.
GOULAS (Π. ΓΟΥΛΑΣ), P.
KANTAS (Δ. KANTAΣ), D.
VALASI (Ε. ΒΑΛΑΣΗ), E.
NTOVOLOU (Ε. ΝΤΟΒΟΛΟΥ), E.

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η δυνατότητα διεύρυνσης της οιστρικής περιόδου στις προβατίνες Καραγκούνικης φυλής μέσω της φαρμακευτικής καταστολής της δραστηριότητας του θυρεοειδούς αδένος σε συγκεκριμένη περίοδο του έτους. Στην πρώτη φάση (12 μήνες) μελετήθηκε σε 10 προβατίνες η ετήσια διακύμανση της συγκέντρωσης της θυροξίνης και της τριϊωδιθυρονίνης. Το επόμενο έτος, με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου, χορηγήθηκε θυρεοστατικός παράγοντας σε 10 προβατίνες (και 10 μάρτυρες) και μελετήθηκε η διάρκεια της οιστρικής περιόδου και οι παράμετροι του οιστρικού κύκλου. Τα αποτελέσματα του πρώτου πειράματος έδειξαν ετήσια διακύμανση της Τ3 και Τ4 με σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιόδων αυξανόμενης και μειούμενης διάρκειας της ημέρας. Διακριτή αύξηση των θυρεοειδικών ορμονών παρατηρήθηκε περί το τέλος της εαρινής περιόδου. Η χορήγηση θειαμαζόλης μείωσε σημαντικά την έξαρση που παρατηρήθηκε στους μάρτυρες, αλλά δεν κατέστειλε τη συγκέντρωση της θυροξίνης. Η μορφολογία της ωοθήκης, η συγκέντρωση της προγεστερόνης και κυρίως η διάρκεια της οιστρικής περιόδου δεν διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων. Συνάγεται ότι απαιτείται ισχυρότερη ή/και μεγαλύτερης διάρκειας καταστολή της εκκριτικής δραστηριότητας του θυρεοειδούς ώστε να επιτευχθεί παράταση της οιστρικής περιόδου. (EL)
The objectives of the present study were to investigate the feasibility to extent the breeding season after pharmacological thyroid gland suppression in Karagouniko ewes. During the first experimental phase, we studied the circannual variation in thyroxin and triiodiothyronin concentration in 10 ewes. During the next year, on the basis of the results obtained from the first phase, thiamazole was administered in 10 of 20 ewes. Sample analysis from the first experiment showed that T3 and T4 fluctuate throughout the year, but at the period of increasing daylight their concentrations were higher in comparison to those of the periods of decreasing daylight. A clear and abrupt increase in both T3 and T4 was observed during the end of spring. In the second experiment we attempted to eliminate this increase by thiamazole administration. Thiamazole suppressed T3 and T4 increase, but estrous cycle characteristics (ovarian structures, progesterone concentration) and mainly the duration of the breeding season did not differ between the two groups. We infer that stronger and possibly longer thyroid gland suppression is required in order an extension of the breeding season to be achieved. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

θειαμαζόλη (EL)
προγεστερόνη (EL)
θυροξίνη (EL)
προβατίνα (EL)
thyroxine (EN)
thiamazole (EN)
ewe (EN)
progesterone (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 1 (2008); 40-45 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 1 (2008); 40-45 (EN)

Copyright (c) 2018 D. Kantas (Δ.Καντάς, E. Ntovolou (Ντόβολου Ε.), T. Tsiligianni (Θ. Τσιλιγιάννη), E. Valasi (Ε. Βαλάση), P. Goulas (Π. Γούλας) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.