Νεότερες απόψεις στη θεραπεία και πρόληψη του λοιμώδους εκθΰματος των μικρών μηρυκαστικών: με έμφαση του νοσολογικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η ελληνική αιγοπροβατοτροφία εξαιτίας του.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝεότερες απόψεις στη θεραπεία και πρόληψη του λοιμώδους εκθΰματος των μικρών μηρυκαστικών: με έμφαση του νοσολογικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η ελληνική αιγοπροβατοτροφία εξαιτίας του. (EL)
Novel views upon the treatment and prevention of contagious ecthyma (orf) infection in small ruminants: with emphasis upon the problem in greek sheep and goat production. (EN)

STAMPOULIS (Δ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ), D.
KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ), S. K.
GIADINIS (N.Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), N. D.
PAPANASTASSOPOULOU (Μ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), M.

To λοιμώδες έκθυμα είναι ιογενής νόσος, που παρατηρείται κυρίως στα μικρά μηρυκαστικά νεαρής ηλικίας, ενώ μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλα ζωικά είδη, καθιός και στον άνθρωπο. Σε νεογέννητους αμνούς και ερίφια προκαλεί συνήθως αλλοιώσεις γΰρω από το στόμα και τους ρώθωνες, καθώς και στοματίτιδα. Σε ήπιες περιπτώσεις η νόσος αυτοϊάται, ενώ άλλες φορές παρατηρείται αυξημένη θνησιμότητα από σοβαρές επιπλοκές (π.χ. βρογχοπνευμονία). Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν θεραπευτικές αγωγές που συνίστανται στη χρησιμοποίηση αντι-ιϊκών φαρμάκων, οι οποίες όμως βρίσκονται σε πειραματικό επίπεδο. Το πλεονέκτημα των φαρμάκων αυτών είναι η υψηλή αποτελεσματικότητα και ειδικότητα απέναντι στον ιό του λοιμώδους εκθΰματος, καθώς και η απουσία τοξικών φαινομένων στα επιθήλια. Όπως και στα περισσότεραλοιμώδη νοσήματα, η πρόληψη της νόσου με τη χρήση εμβολίων αποτελεί το κΰριο μέλημα αντιμετώπισης του λοιμώδους εκθύματος. Για το λόγο αυτό, έχουν εκπονηθεί αρκετές μελέτες για την κατανόηση των ανοσολογικών μηχανισμών που βοηθούν στην προστασία από τη νόσο. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση εστιάζεται στην πρόληψη της νόσου με τη χρήση εμβολίων, στα πειραματικά πρωτόκολλα που μπορούν αργότερα να την αντιμετωπίσουν θεραπευτικά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει από αυτό το λοιμώδες ιογενές νόσημα η εγχώρια αιγοπροβατοτροφία. (EL)
Contagious ecthyma (orf) is a viral disease that affects mainly the young small ruminants, while the virus can be transmitted to other animal species, as well as humans. The disease in neonatal lambs and goat kids causes lesions around the mouth and the nostrils, while in serious cases it causes stomatitis. Mild cases are self-limited, but complications (i.e.bronchopneumonia) and high mortality can be observed in severe cases. Most studies focus on the prevention of this disease, using hygiene measures and vaccines. Immune mechanisms have also been studied for this purpose. During the last decade some trials have been conducted for the treatment of orf infections in small ruminants and humans by using anti-viral drugs. Despite the advantages of these anti-viral drugs (high efficacy, specificity and safety for the epithelia), these efforts were mostly ineffective and remained at the experimental level for the veterinary practice. The aim of the present paper is to review the use of vaccines for the prevention of orf infection in small ruminants and to report experimental therapeutic protocols that could be useful forthe treatment of the disease in future. Also, the article emphasizes upon the special problems from this disease in Greek sheep and goat flocks. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μικρά μηρυκαστικά (EL)
θεραπεία (EL)
Λοιμώδες έκθυμα (EL)
πρόληψη (EL)
εμβόλια (EL)
small ruminants (EN)
treatment (EN)
orf (EN)
vaccines (EN)
prevention (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Ελληνική γλώσσα

2018-03-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 4 (2010); 351-358 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 4 (2010); 351-358 (EN)

Copyright (c) 2018 D. STAMPOULIS (Δ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ), N. D. GIADINIS (N.Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), M. PAPANASTASSOPOULOU (Μ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ), S. K. KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.