Σημασία των επιλεγμένων βιοχημικών δεικτών στην πρόβλεψη της έκβασης της σχιστοσωμίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασία των επιλεγμένων βιοχημικών δεικτών στην πρόβλεψη της έκβασης της σχιστοσωμίας (EL)
Significance of selected biochemical markers in predicting the outcome of schistosomiasis (EN)

SHIMAA, A. B.D.
RIZK, M. A.
EL-SAYED, S. A.E.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)
This study aimed to correlate the histopathological changes in mice liver with alterations either in liver tissue antioxidants enzymes (catalase and reduced glutathione (GSH)), oxidative stress marker (malondialdehyde (MDA)) or in serum liver function parameters (Alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), total protein (T.P.) and albumin) to predict the outcome of schistosomiasis. Fourty male Swiss albino mice were used in this study and infected with Schistosoma mansoni for 2, 4, 6 and 8 weeks (8 mice for each group), while, the uninfected mice were used as negative control. Liver tissue antioxidants enzymes, oxidative stress marker and serum liver function parameters were determined in coincide with the liver tissue histopathological changes. All selected biochemical makers showed a strong significant positive correlation (p < 0.05) with liver histopathology score except serum albumin and liver tissue catalase enzyme. The last two parameters exhibited negative correlation with liver histopathology score. These results revealed that the more increase in the level of AST, ALT, T.P. and globulin in serum or liver tissue MDA and GSH indicating severs histopathological changed into the affected liver and hopeless prognosis is expected. On contrary, the increase in albumin level in serum or catalase level in liver tissue of affected patient/animal demonstrating mild liver histopathological changes. Subsequently, good prognosis and response to anti-schistosomal treatment will be predictable. This study opens the way to predict the outcome of schistosomiasis through easy and rapid biochemical test. Therefore, other studies are required to apply such correlation with other biochemical parameters especially that synthesized into the liver. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ποντικός (EL)
ιστοπαθολογία (EL)
S. mansoni (EL)
οξειδωτικό στρες (EL)
Oxidative stress (EN)
Histopathology (EN)
Mice (EN)
S. mansoni (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-05-02


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 739-748 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 739-748 (EN)

Copyright (c) 2018 ABD SHIMAA, SAE EL-SAYED, MA RIZK (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.