Παράμετροι ευζωίας στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες που εκτρέφονται σε συστήματα εκτροφής κλειστού και ανοικτού ενσταβλισμού: πιλοτική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαράμετροι ευζωίας στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες που εκτρέφονται σε συστήματα εκτροφής κλειστού και ανοικτού ενσταβλισμού: πιλοτική μελέτη (EL)
Welfare parameters in dairy cows reared in tie-stall and open-stall farming systems: pilot study (EN)

ACCORSI, P. A.
PETRULLI, C. A.
BENVENUTI, M. N.
GIULIOTTI, L.
MARTINI, A.
LOTTI, C.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
Animals can experience pain or distress as a result of widely accepted management practices. In dairy cattle, housing system can affect animal welfare. The assessment of animal welfare requires the use of multiple indicators in order to analyse the heterogeneity of the aspects involved. The aim of this study was to compare the welfare of dairy cows reared in a tie-stall (TS) and open-stall (OS) system by metabolic, immunological and stress related parameters. The study involved 80 pluriparous lactating cows belonging to eight dairy farms located in the area of Mugello (Florence, Italy) reared in TS and OS systems. Ten blood samples were collected at morning time to measure alanine-aminotransferase (ALT), aspartate-aminotransferase (AST), blood urea nitrogen (BUN), β-hydroxybutyrate (BHBA), creatinine (Creat), non-esterified fatty acids (NEFA), total proteins (TP), calcium (Ca), phosphorus (P), and potassium (K), serum lisozyme (SL), bactericidal activity (SBA), haptoglobin (Hp), oxygen free radicals (OFR), and hair cortisol levels. At the same time a body condition score (BCS) was recorded. Statistical analysis was performed by ANOVA. The experiment was carried out in accordance with European Commission regulations (Directive 2010/63/EC and Directive 98/58/EC). The results showed that the housing system affected various parameters such as ALT, BHBA, OFR, cortisol (P≤0.01) and AST, BUN (P≤0.05). Most of these parameters showed mean values within the range of reference without revealing any signs of suffering. An interesting outcome regarded the OFR levels, which was higher in the OS system (68.2±34.51 U.Carr. vs 36.1±21.39 U.Carr.), probably as a consequence of the high productive effort. In conclusion, it is possible to state that TS did not show a comparable overall situation with serious signs of welfare impairment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γαλακτοπαραγωγές αγελάδες (EL)
ευζωία (EL)
ανοσολογικές παράμετροι (EL)
συστήματα εκτροφής (EL)
παράμετροι μεταβολισμού (EL)
farming system (EN)
dairy cattle (EN)
metabolic parameters (EN)
welfare (EN)
immunological parameters (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-05-02


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 809-814 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 1 (2018); 809-814 (EN)

Copyright (c) 2018 MN BENVENUTI, L GIULIOTTI, C LOTTI, PA ACCORSI, CA PETRULLI, A MARTINI (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.