Παρούσα κατάσταση και εξελίξεις στην κρυοσυντήρηση του σπέρματος του κριού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρούσα κατάσταση και εξελίξεις στην κρυοσυντήρηση του σπέρματος του κριού (EL)
Current status and advances in ram semen cryopreservation (EN)

KIOSSIS, E.
MILOVANOVIĆ, A.
BOSCOS, C. M.
NTEMKA, A.
TSAKMAKIDIS, I. A.

Η κρυοσυντήρηση του σπέρματος του κριού αποσκοπεί στη γενετική βελτίωση μέσω της τεχνητής σπερματέγχυσης, στην άρση των γεωγραφικών περιορισμών, στην προστασία απειλούμενων με εξαφάνιση φυλών και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η διαδικασία κατάψυξης όμως, επιφέρει δομικές, βιοχημικές και λειτουργικές μεταβολές στα σπερματοζωάρια. Συγκεκριμένα, βλάπτονται οι κυτταρικές μεμβράνες και αυξάνεται η διαπερατότητά τους, μεταβάλλεται η δομή της χρωματίνης τους και προκαλείται υπεροξείδωση καθώς παράγονται δραστικές μορφές οξυγόνου. Οι αλλαγές αυτές, επηρεάζουν αρνητικά τη γονιμοποιητική ικανότητα των σπερματοζωαρίων του κριού και την πρώιμη εμβρυική ανάπτυξη. Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται πολυάριθμες επιστημονικές προσπάθειες βελτίωσης της γονιμότητας του κρυοσυντηρημένου σπέρματος του κριού. Πρωταρχικό και κοινό σημείο διερεύνησης, υπήρξε η σύνθεση των αραιωτικών μέσων. Τα αραιωτικά του σπέρματος πρέπει να έχουν, μεταξύ άλλων, κατάλληλη ρυθμιστική ικανότητα και pΗ ώστε να προστατεύουν τα σπερματοζωάρια από την οσμωτική και τη θερμική καταπόνηση. Υπό αυτό το πρίσμα, έγινε προσθήκη και μελέτη πληθώρας ουσιών με ποικίλες ιδιότητες και αποτελέσματα. Μεταξύ αυτών, χρησιμοποιήθηκαν κρυοπροστατευτικά που διαπερνούν (γλυκερίνη, διμεθυλο-σουλφοξείδιο) ή όχι (κρόκος αυγού, αποβουτυρωμένο γάλα) την κυτταρική μεμβράνη, σάκχαρα (γλυκόζη, λακτόζη, τρεχαλόζη, ραφινόζη), άλατα (κιτρικό νάτριο, κιτρικό οξύ) και αντιοξειδωτικά (αμινοξέα, βιταμίνες, ένζυμα). Άλλοι παράγοντες που μελετώνται εκτενώς, αφορούν στη θερμοκρασία και στο χρόνο συντήρησης στα επιμέρους στάδια της κατάψυξης, στο ρυθμό πτώσης της θερμοκρασίας και στο πρωτόκολλο αναθέρμανσης. Τα αποτελέσματα των ερευνών είναι ενθαρρυντικά, όχι μόνο ως προς τις διαδικασίες κατάψυξης/αναθέρμανσης του σπέρματος, αλλά και ως προς τις ωφέλιμες ιδιότητες των προσθετικών. Παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε μέχρι σήμερα, εξακολουθούν να υφίστανται κενά, μέχρις ότου επιτευχθεί η διευρυμένη χρήση του κρυοσυντηρημένου σπέρματος του κριού στην αναπαραγωγική διαχείριση των ποιμνίων. (EL)
Ram semen cryopreservation contributes to genetic improvement through artificial insemination, eliminates geographical barriers in artificial insemination application and supports the preservation of endangered breeds thus the conservation of biodiversity. Sperm freezing process induces ultrastructural, biochemical and functional changes of spermatozoa. Especially, spermatozoa’s membranes and chromatin can be damaged, sperm membranes’ permeability is increased, hyper oxidation and formation of reactive oxygen species takes place, affecting fertilizing ability and subsequent early embryonic development. Aiming to improve ram frozen-thawed semen’s fertilizing capacity, many scientific investigations took place. Among them the composition of semen extenders, was a main point of interest. Semen preservation extenders regulate and support an environment of adequate pH and buffering capacity to protect spermatozoa from osmotic and cryogenic stress. Therefore, permeating (glycerol, dimethyl sulfoxide) and non-permeat ing (egg yolk, skimmed milk) cryoprotectants, sugars (glucose, lactose, trehalose, raffinose), salts (sodium citrate, citric acid) and antioxidants (amino acids, vitamins, enzymes) have been added and tested. Moreover, semen dilution rate, storage temperature, cooling rate and thawing protocol, are also some key factors that have been studied. The research results of this scientific topic are encouraging, not only about the freezing and thawing procedures, but also about the improvement of the additives’ properties. However, further research is needed to enhance the fertilizing ability of ram frozen-thawed semen, making its use practical in sheep reproductive management by the application of cervical artificial insemination. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σπέρμα κριού (EL)
κρυο-συντήρηση (EL)
ποιοτικά χαρακτηριστικά σπέρματος (EL)
ram semen (EN)
cryoprotectants (EN)
frozen-thawed (EN)
cryopreservation (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-07-18


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 2 (2018); 911-924 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 2 (2018); 911-924 (EN)

Copyright (c) 2018 A. NTEMKA, I.A. TSAKMAKIDIS, E. KIOSSIS, A. MILOVANOVIĆ, C.M. BOSCOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.