Επίδραση των διαφορετικών ανοιχτών χρωμάτων στη συμπεριφορά, στις παραμέτρους ευζωίας και στην απόδοση της ανάπτυξης του κοτόπουλου Fayoumi

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση των διαφορετικών ανοιχτών χρωμάτων στη συμπεριφορά, στις παραμέτρους ευζωίας και στην απόδοση της ανάπτυξης του κοτόπουλου Fayoumi (EL)
Impact of different light colors in behavior, welfare parameters and growth performance of Fayoumi broiler chickens strain (EN)

HESHAM, M. H.
EL SHEREEN, A. H.
ENAS, S. N.

ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
Light is considered one of the most managerial factors affecting poultry well-being. Therefore, the current study was conducted to investigate the effects of different light colors in behaviour, welfare and growth performance of Fayoumi chickens. A total of 300 one-day old chicks of Fayoumi broiler breed were weighed and randomly divided into 4 environmentally controlled chambers with different artificial light color (yellow, red, green and blue) until the end of the experimental period (12 weeks); each was divided into five replicate brooders (15 birds for each replicate). A scanning technique was used to report the chicken’s behaviors. Moreover, the plumage condition, foot and toe hyperkeratosis, foot and toe lesions (foot pad dermatitis) and growth performance were evaluated. Light colors had significant (P < 0.05) effects of the impose of different light colors in all kinds of behavior of Fayoumi chickens. It was found that eating frequency was the highest in blue light. Preening, dust bathing and drinking frequencies were the highest in green light. Birds reared in red light were more active, as expressed by greater walking, flying, head movement, litter scratching, body shaking, wing flapping, wing/leg stretching, feather pecking and aggression. While, birds in blue light were calmest, evidenced by more intense sleeping, sitting and idling behaviors. In spite of the fact that the light colors had no significant effect on plumage condition, health status of the foot and toe and growth performance, those parameters were better in birds kept in blue light than other light colors. We conclude that the blue light colour may improve the birds’ welfare. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ανάπτυξη (EL)
ευζωία (EL)
χράμα φωτός (EL)
κοτόπουλα Fayoumi (EL)
performance (EN)
Fayoumi chickens (EN)
light color (EN)
welfare (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-07-18


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 2 (2018); 951-958 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 2 (2018); 951-958 (EN)

Copyright (c) 2018 M.H. HESHAM, A.H. EL SHEREEN, S.N. ENAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.