Η ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Ι. Πρώτη άπομόνωσις τοϋ ιού έκ τής υπαίθρου (Πρόδρομος άνακοίνωσις)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Ι. Πρώτη άπομόνωσις τοϋ ιού έκ τής υπαίθρου (Πρόδρομος άνακοίνωσις) (EL)
Η ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Ι. Πρώτη άπομόνωσις τοϋ ιού έκ τής υπαίθρου (Πρόδρομος άνακοίνωσις) (EN)

ΣΕΪΜΕΝΗΣ, Α.
ΜΕΝΑΣΕ, Ι.
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, Π.
ΒΕΪΜΟΣ, Γ.
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, Σ.

ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
NO ABSTRACT AVAILABLE (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

1966-09-01


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 17, No 3 (1966); 190-205 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 17, No 3 (1966); 190-205 (EN)

Copyright (c) 2018 Ι.ΜΕΝΑΣΕ, Π.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, Γ.ΒΕΪΜΟΣ, Α.ΣΕΪΜΕΝΗΣ Σ.ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.