Επίδραση του μικροενθυλακωμένου συμπληρώματος βουτυρικού οξέος στην απόδοση ανάπτυξης, την πεπτικότητα της πρωτεΐνης, τη μορφολογία του δωδεκαδακτύλου και την ανοσία στα κοτόπουλα πάχυνσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση του μικροενθυλακωμένου συμπληρώματος βουτυρικού οξέος στην απόδοση ανάπτυξης, την πεπτικότητα της πρωτεΐνης, τη μορφολογία του δωδεκαδακτύλου και την ανοσία στα κοτόπουλα πάχυνσης (EL)
Effect of microencapsulated butyric acid supplementation on growth performance, ileal digestibility of protein, duodenal morphology and immunity in broilers (EN)

AHMED, S.
DITTA, Y. A.
SOHAIL, M. L.
KHAN, M. I.
RASOOL, Z.
IMRAN, M.
GILLANI, S. S.
MUSHTAQ, A.
MEHMOOD, S.
UMAR, S.

ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)
This experiment was conducted to evaluate the effect of microencapsulated butyric (MEB) acid on growth performance, apparent ileal digestibility of protein (AID), duodenal morphology and immunity in broilers reared to 35-days. In total, 336 one-day-old Hubbard classic broiler chicks were randomly assigned to 4 dietary treatments (Control, 0.25, 0.35 and 0.45g/kg of MEB). Each treatment was replicated 3 times with 28 birds in each replicate. Feed intake, body weight gain and feed conversion ratio (FCR), parameters of growth performance and intestinal morphology, AID of protein and immunity parameters were evaluated. At the end of the experiment (35-d), 3 birds / replicate were randomly selected and slaughtered to collect blood, duodenal samples, and ileal digesta. The result indicated improved body weight gain (P<0.05), feed conversion ratio (P<0.05) and AID (P<0.05) whereas, treatments remained unresponsive with respect to feed intake (P>0.05), duodenal villous height (P>0.05) and antibody titer against Newcastle disease (ND) (P>0.05). There is an indication that MEB improves the digestion and consequently bird’s performance. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μορφολογία δωδεκαδακτύλου (EL)
ανοσία (EL)
Βουτυρικό οξύ (EL)
κοτόπουλα (EL)
broilers (EN)
immunity (EN)
duodenal morphology (EN)
Butyric acid (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-10-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 3 (2018); 1109-1116 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 3 (2018); 1109-1116 (EN)

Copyright (c) 2018 M. IMRAN, S. AHMED, Y.A. DITTA, S. MEHMOOD, M.I. KHAN, S.S. GILLANI, Z. RASOOL, M.L. SOHAIL, A. MUSHTAQ, S. UMAR (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.