Ο Δυνητικός Ρόλος των Προβιοτικών (Nutraceuticals) στην Υγεία του εντέρου των Οικιακών Ζώων: μια εναλλακτική λύση για τα αντιβιοτικά ως ενισχυτές ανάπτυξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Δυνητικός Ρόλος των Προβιοτικών (Nutraceuticals) στην Υγεία του εντέρου των Οικιακών Ζώων: μια εναλλακτική λύση για τα αντιβιοτικά ως ενισχυτές ανάπτυξης (EL)
The Potential Role of Probiotics (nutraceuticals) in Gut Health of Domestic Animals; an Alternative to Antibiotic Growth Promoters (EN)

LI, G.
IBTISHAM, F.
FOX, D P.
NAWAB, A.
WO, J.
XIAO, M.
ZHAO, Y.
AN, L.
NAWAB, Y.
LIU, W.

ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
The term gut health is currently becoming more important for domestic animals including poultry. Gut health refers to the fundamental organ system which covers multiple positive functions like effective digestion, stabilizing intestinal microbiota, gut pH and modulation of effective immune response. Gut health depends on proper balance of microbial population. A wide range of feed and pathogen associated factors influence this balance, and adversely affect the animal health status and production performance. Antibiotic stimulators have been used in farm animals to achieve maximum production. But drug resistance and residual effects of antibiotics in animal products (milk, meat and egg etc.) have raised serious issues in human life. Therefore, The European Union (EU) has strictly banned the application of antibiotic stimulators in livestock nutrition in several others countries including China. As a result, an alternative to antibiotic growth promoters are required to support the profitable and sustainable animal production system. Probiotics as nutraceuticals has been categorized as an alternative natural feed supplement for commercial utilization. Such products have been recognized as safe feed additives in animal industry. Very few studies have comparatively described the effect of probiotics on gut health of domestic animals. Therefore, the aim of this review is not only to explore the beneficial effects of probiotics in improving gut health of domestic animals as an alternative to antibiotic growth promoters, but also to evaluate the probiotics associated health and risk factors, and to provide comprehensive scientific information for researchers, scientists and commercial producers. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εντερική υγεία. Ανοσολογική απόκριση (EL)
Προβιοτικά (EL)
Αντιβιοτικά αυξητικοί παράγοντες (EL)
Ζωική παραγωγή (EL)
κατοικίδια (EL)
Probiotics (EN)
Immune response (EN)
Animal production (EN)
Domestic animals (EN)
Antibiotic growth promoters (EN)
Gut health (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2019-02-04


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 4 (2018); 1169-1188 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 4 (2018); 1169-1188 (EN)

Copyright (c) 2019 A. NAWAB, W. LIU, G. LI, F. IBTISHAM, D P. FOX, Y. ZHAO, J. WO, M. XIAO, Y. NAWAB, L. AN (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.