Αποφολιδωτική δερματίτιδα λόγω θυμώματος σε κουνέλι με κίρρωση του ήπατος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποφολιδωτική δερματίτιδα λόγω θυμώματος σε κουνέλι με κίρρωση του ήπατος (EL)
Thymoma associated exfoliative dermatitis in a rabbit with hepatic cirrhosis (EN)

Komnenou, A.
Psychas, V.
Androulakis-Kess, J.
Psalla, D.
Farmaki, R.

Ένα κατοικίδιο κουνέλι 6.5 ετών, αρσενικό, ακέραιο προσκομίστηκε με γενικευμένη αποφολιδωτική δερματίτιδα, κατάπτωση και ανορεξία. Οι εργαστηριακές εξετάσεις του δέρματος ήταν αρνητικές για εξωπαράσιτα, βακτήρια και μύκητες, ενώ στην ακτινογραφία του θώρακος παρατηρήθηκε ευμεγέθης μάζα στο μεσοπνευμόνιο. Η γενική εξέταση αίματος και οι βιοχημικές εξετάσεις δεν εμφάνιζαν αποκλίσεις από τις φυσιολογικές τιμές. Υπήρξαν ισχυρές υποψίες για θύμωμα και οι θεραπευτικές επιλογές συζητήθηκαν, αλλά ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε. Η υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές, γεγονός το οποίο, και σε συνδυασμό με την σοβαρή επιδείνωση των συστηματικών συμπτωμάτων καθιστούσαν αναγκαία την ευθανασία του ζώου. Κατά τη νεκροψία παρατηρήθηκε μάζα λευκόφαιου χρώματος στο πρόσθιο και κοιλιακό τμήμα του μεσοπνευμόνιου, καθώς και ωχρό και διογκωμένο ήπαρ. Οι ιστοπαθαλογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την ύπαρξη θυμώματος και έθεσαν διάγνωση παρανεοπλασματικής αποφολιδωτικής δερματίτιδας λόγω θυμώματος, σε συνδυασμό με κίρρωση του ήπατος. (EL)
A 6.5-year-old, male, non-castrated pet rabbit was presented with generalized exfoliative dermatitis, depression and anorexia. Skin laboratory examinations were negative for ectoparasites, bacteria and fungi whereas thoracic radiography revealed a large mediastinal mass. Complete blood and biochemical examinations did not show anything abnormal. Thymoma was suspected and therapeutic options were discussed but the owner declined. Supportive and symptomatic therapy was of no avail and severe deterioration of systemic symptoms necessitated euthanasia. Necropsy revealed a whitish-gray mass on the anterior and lower part of the mediastinum and pale voluminous liver. Histopathology confirmed the presence of thymoma and the hypothesis of thymoma-associated exfoliative dermatitis along with hepatic cirrhosis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κουνέλι (EL)
Παρανεοπλασματική (EL)
Δερματίτιδα (EL)
Θύμωμα (EL)
Κίρρωση (EL)
Cirrhosis (EN)
Paraneoplastic (EN)
Thymoma (EN)
Rabbit (EN)
Dermatitis (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2019-02-04


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 4 (2018); 1309-1316 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 69, No 4 (2018); 1309-1316 (EN)

Copyright (c) 2019 A. KOMNENOU, J. ANDROULAKIS-KESS, R. FARMAKI, D. PSALLA, V. PSYCHAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.