Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοFeline Epilepsy: An Update (EN)

Polizopoulou, Zoe
Baka, Rania

Seizures are the most common neurological disorder in the clinical setting. Its etiology is multifactorial and is mainly divided into primary and secondary epilepsy. Secondary epilepsy can be caused by vascular events, inflammatory conditions (encephalitis), toxins, traumatic injuries, metabolic derangements, neoplasia, congenital and inherited (degenerative) disorders. Although primary (idiopathic) epilepsy was thought to be rare in cats, it is now established as a common cause. Seizures in cats appear with various clinical presentations including the typical generalized tonic-clonic, focal with or without secondary generalization seizures, or solely as behavioral changes. Type of seizures is not indicative of their etiology. Diagnostic investigation is crucial in order to establish final diagnosis and to determine the therapeutic plan. Diagnostics include physical and neurological examination with detailed history (drug or toxin exposure), routine hematology (CBC, biochemistry, urinalysis), specific laboratory tests if concurrent or metabolic disease are suspected, advanced diagnostic imaging (CT/MRI) whether intracranial disease is suspected and cerebrospinal fluid (CSF) analysis. Most commonly used antiepileptic drugs (AED) in cats are phenobarbital and levetiracetam. Bromide is contraindicated in cats due to severe respiratory disease caused as an adverse life-threatening reaction. Diazepam is an emergency AED used to eliminate cluster seizures or status epilepticus but it should be avoided as a long-term medication because it has been associated with fatal hepatotoxicity. Gabapentin in another potential antiepileptic drug however its long-term efficacy has to be evaluated. Prognosis depends on the underlying etiology and treatment response. In most cats quality of life is improved and (>50% reduction of seizures) regardless of etiology. The complete remission of seizures in cats is rare and most cats should be maintained on anti-epileptic therapy. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Review Article (EN)

epilepsy (EN)
Neurology (EN)
Feline Neurology (EN)
feline, seizures (EN)
antiepileptic treatment (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2020-04-17


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 70, No 4 (2019) (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 70, No 4 (2019) (EN)

Copyright (c) 2020 Rania Baka, Zoe Polizopoulou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.