ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΔΜΙΟΥ ΣΕ ΝΩΠΟ ΒΟΔΙΝΟ ΚΡΕΑΣ {Πρόδρομος ανακοίνωση)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΔΜΙΟΥ ΣΕ ΝΩΠΟ ΒΟΔΙΝΟ ΚΡΕΑΣ {Πρόδρομος ανακοίνωση) (EL)
Determination of lead and cadmium in fresh bovine meat (EN)

Αντωνίου, Β.
Τσούκαλη - Παπαδοπούλου, Ε.
Ζαντόπουλος, Ν.
Στοΐλης, Ε.
Ναθαναήλ, Β.
Τζέκος, Α.
Καλαμπούκας, Κ.

Ο προσδιορισμός των υπολειματικών ποσοτήτων διαφόρων ιχνοστοιχείων σε κρέατα επιβάλλεται από τις υποχρεώσεις της χώρας μας προς την Ε.Ο.Κ. και από την αίσθηση ευθύνης μας απέναντι στο καταναλωτικό κοινό. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα από τις μετρήσεις μας για τον προσδιορισμό των στοιχείων Μολύβδου και Καδμίου σε δείγματα νωπού βοδινού κρέατος που προορίζεται για κατανάλωση. Γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων από δείγματα περιοχών βιομηχανικών και αγροτικών. Τέλος, παρουσιάζεται μια ανασκόπιση για το θέμα της παρουσίας αυτών των στοιχείων στα νωπά βοδινά κρέατα. (EL)
No abstract (available). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κτηνιατρική (EL)
Veterinary Medicine (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Ελληνική γλώσσα

2019-12-03


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 35, No 3 (1984); 213 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 35, No 3 (1984); 213 (EN)

Copyright (c) 2019 Ν. Ζαντόπουλος, Α. Τζέκος, Β. Αντωνίου, Ε. Τσούκαλη - Παπαδοπούλου, Β. Ναθαναήλ, Ε. Στοΐλης, Κ. Καλαμπούκας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.