see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Κολίτιδα Χ του ίππου (EL)
Equine colitis Χ (EN)

DIAKAKIS (Ν. ΔΙΑΚΑΚΗΣ), N.

Η κολίτιδα Χ είναι αγνώστου αιτιολογίας οξεία ή υπεροξεία φλεγμονή του παχέος εντέρου και χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εμφάνιση υδαρούς σύστασης διάρροιας και υποβολαιμικής καταπληξίας, που συνήθως οδηγεί σε θάνατο του ίππου σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών. Ο καθορισμός του υπευθύνου αιτιολογικού παράγοντα συχνά είναι αδύνατος και η πρόγνωση της νόσου επιφυλακτική έως κακή, καθώς η θνησιμότητα είναι υψηλή και φθάνει στο 90-100% των περιπτώσεων. Ωστόσο, αυτή μπορεί να μειωθεί στο 75%, εάν οι ίπποι υποβληθούν σε άμεση και εντατική θεραπεία. Κατά καιρούς η νόσος έχει αποδοθεί σε ιούς, παράσιτα, βακτηρίδια, χρήση αντιβιοτικών ή σουλφοναμιδών ή σε δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα. Η καταπόνηση των ίππων έχει θεωρηθεί ότι αποτελεί προδιαθετικό ή αιτιολογικό παράγοντα για την εκδήλωση της κολίτιδας Χ. Τα συμπτώματα στην κολίτιδα Χ είναι παρόμοια των άλλων τύπων οξείας- υπεροξειας κολίτιδας. Ειδικότερα, κατά την κλινική εξέταση διαπιστώνεται διάρροια και κοιλιακός πόνος, ενώ συγχρόνως παρατηρείται ταχυκαρδία, ταχύπνοια, ασθενής ή/και νηματοειδής σφυγμός και σύμφορημένοι ή κυανωτικοι βλεννογόνοι με μεγάλη αύξηση του χρόνου επαναπλήρωσης των τριχοειδών. Συνήθως από κολίτιδα Χ προκαλείται θάνατος σε χρονικό διάστημα 4 έως 24 ωρών. Η εργαστηριακή εξέταση αποκαλύπτει λευκοπενία, η οποία αρχικά χαρακτηρίζεται από ουδετεροπενία και στη συνέχεια μετατρέπεται σε ουδετεροφιλία. Επιπλέον, διαπιστώνετα ιαιμοσυμπύκνωση με αύξηση της τιμής του αιματοκρίτη, ενώ οι ολικές πρωτεΐνες αρχικά αυξάνουν, για να μειωθούν στη συνέχεια. Χαρακτηριστικό εργαστηριακό εύρημα στην κολίτιδα Χ είναι η αύξηση της συγκέντρωσης της κορτιζόλης στο πλάσμα του αίματος. Κατά τη νεκροψία αποκαλύπτονται αιμορραγίες, νεκρώσεις και ινωδοαιμορραγικό εξίδρωμα στον εντερικό βλεννογόνο, ενώ ο υποβλεννογόνιος χιτώνας και ο μυϊκός χιτώνας, όπως επίσης και τα επιχώρια λεμφογάγγλια. είναι οιδηματικά. Η θεραπεία της κολίτιδας Χ θα πρέπει να είναι άμεση και επιθετική. Σε αυτήν περιλαμβάνεται η χορήγηση υγρών, ηλεκτρολυτών, πλάσματος, αντιφλεγμονωδών και αναλγητικών φαρμάκων, καθώς και αντιβιοτικών. Η αντιμετώπιση της αφυδάτωσης αποτελεί άμεση θεραπευτική προτεραιότητα. Επίσης, είναι αναγκαία η εφαρμογή διαιτητικών μέτρων. Ειδικότερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντερική ή παρεντερική διατροφή για την αντιμετώπιση του υπέρμετρου καταβολισμού των ζώων. Τέλος, η χορήγηση προβιοτικών θεωρείται επωφελής για την αποκατάσταση της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου. Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα προβιοτικά στην πράξη περιέχουν Lactobacillus spp. και Bifidobacterium spp. (EL)
Colitis Χ is an acute or peracute colitis of unknown origin, which is characterized by a sudden, watery diarrhea that is usually accompanied by symptoms of hypovolemic shock and leads to death in less than 24 hours. Although colitis X has been studied extensively, the causative factor has not been clarified yet and prognosis is average to poor, as mortality could reach 90-100%. Still, mortality rate could fall to 75%, if treatment is imminent and aggressive. Occasionally the disease has been attributed to viruses, parasites, bacteria, use of antibiotics and sulfonamides and heavy metal poisoning. Stress is considered as an aggravatingfactor for colitis X. The clinical signs are similar to those described for other forms of acute- peracute colitis. Diarrhea and abdominal pain constitute the main discoveries, but at the same time tachykardia, tachypnea, weak pulse, congested or cyanotic mucous membranes and increased capillary refill time are noted. In most cases, colitis X leads to death between 4 to 14 hours. As far as the laboratory findings are concerned, the most important finding is the leucopenia, initially characterized by neutropenia, which might evolve in neutrophilia. Moreover, haemoconcentration is noted with an increase in the packed cell volume, whilst thetotal proteins are initially increased, but changes into a lower than normal value. The most significant laboratory finding in colitis X is the increase of total Cortisol concentration in blood plasma.Histopathologically, the mucosa of the large colon is hemorrhagic, necrotic and covered with fibrohemorrhagic exudate, while the submucosa, the muscular tunic and the local lymphonodes are edematous. The treatment of colitis X should be dire and aggressive, including administration of fluids, electrolytes and blood plasma, anti-inflammatory and analgesic drugs and antibiotics. Preventing dehydration is of paramount importance. The applicationof nutritional measures is important. More specifically, parenteral or normal feeding could be used to address the exacerbated metabolism of the sick horse. Finally, the use of probiotics is considered beneficial in the restoration of the normal intestinal flora. The most common probiotics contain Lactobacillus spp. and Bifidobacterium spp. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κολίτιδα Χ (EL)
ίππος (EL)
horse (EN)
colitis X (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

English

2018-03-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 1 (2008); 23-28 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 1 (2008); 23-28 (EN)

Copyright (c) 2018 N. DIAKAKIS (Ν. ΔΙΑΚΑΚΗΣ) (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)