Porcine Reproducive and Respiratory Syndrome (PRRS) and secondary co-infections: New aspects, economic impact and update situation in Greece

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Αναπαραγωγικό και Αναπνευστικό Σύνδρομο του Χοίρου (ΑΑΣΧ) και δευτερογενείς επιπλοκές: Νεότερα δεδομένα, οικονομικές επιπτώσεις και παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα (EL)
Porcine Reproducive and Respiratory Syndrome (PRRS) and secondary co-infections: New aspects, economic impact and update situation in Greece (EN)

KYRIAKIS (Σ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C.
PAPATSIROS (Β.Γ. ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ), V. G.

Η κλινική εικόνα του Αναπαραγωγικού και Αναπνευστικού Συνδρόμου του Χοίρου (ΑΑΣΧ) ποικίλλει και χαρακτηρίζεται από υποκλινικά έως σοβαρά αναπαραγωγικά και αναπνευστικά συμπτώματα. Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων από τη λοιμογόνο ικανότητα του υπευθύνου στελέχους του ίου, τον πιθανό ανασυνδυασμό των διαφόρων στελεχών που είναι υπεύθυνα για την εκδήλωση του ΑΑΣΧ μέσα στην ίδια εκτροφή, της ταυτόχρονης εκδήλωσης άλλων ιογενών και βακτηριακών νοσημάτων, καθώς καιτου προγράμματος κτηνιατρικής διαχείρισης που εφαρμόζεται στην εκτροφή. Η αλληλεπίδραση μεταξύ ιών και βακτηρίων έχει καταδειχθεί από πολλούς ερευνητές και κατά το συνηθέστερο πρότυπο αλληλεπίδρασης τα δευτερογενή παθογόνα βακτήρια επιπλέκουν τις αλλοιώσεις που προκλήθηκαν από τους ιούς. Η μόλυνση από τον ιό του ΑΑΣΧ προδιαθέτει την προσβολή των απογαλακτισμένων χοιριδίων από το Streptococcus suis και αυξάνει τηνευαισθησία των χοίρων στη μόλυνση από Salmonella choleraesuis, Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma hyopneumoniae και Mycoplasma hyorhinis. Επίσης, ο ιός του ΑΑΣΧ εμπλέκεται στην αιτιοπαθογένεια του Αναπνευστικού Συνδρόμου των Αναπτυσσόμενων/Παχυνόμενων Χοίρων (ΑΣΑΠΧ), του Πολυσυστηματικου Συνδρόμου Απίσχνανσης των Απογαλακτισμένων Χοιριδίων(ΠΣΑΑΧ) και του Συνδρόμου Δερματίτιδας και Νεφροπάθειας του Χοίρου (ΣΔΝΧ) και προδιαθέτει την εκδήλωση τους. Στους παχυνόμενους χοίρους, η συνύπαρξη του ΑΑΣΧ με την αναπνευστική μορφή της νόσου του Aujeszky και με τη γρίπη του χοίρου αποτελείαιτία σοβαρών απωλειών στις εκτροφές, εξαιτίας των αναπνευστικών προβλημάτων που προκαλούνται. Στα περιστατικά μικιών λοιμώξεων του ΑΑΣΧ με άλλους παθογόνους βακιηριακουςή/και ιογενείς παράγοντες, το κόστος παραγωγής αυξάνεται κατακόρυφα όχι μόνο από τις απώλειες που προκαλούνται, αλλά κυρίως από τη χρήση υποστηρικτικών θεραπειών και τη λήψη ειδικών προληπτικών μέτρων. Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, το σύνδρομο συνεχίζει να εκδηλώνεται με την ενζωοτική μορφή του (ανεξάρτητα από την εποχή του έτους), που χαρακτηρίζεται από περιορισμένης διάρκειας εξάρσεις και υφέσεις. Ο ιός του ΑΑΣΧ συμμετέχει ως πρωτογενής παθογόνος παράγοντας στα αίτια θανάτων των αναπτυσσόμενων/παχυνόμενων χοίρων των ελληνικών εκτροφών. Επιπλέον,τα τελευταία χρόνια, η εμφάνιση των νέων συνδρόμων του ΑΣΑΠΧ, του ΠΣΑΑΧ και του ΣΔΝΧ, σε συνδυασμό με την παρουσίατου ΑΑΣΧ, επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την οικονομία των εκτροφών της χώρας μας και το κόστος παραγωγής του εγχώρια παραγόμενου χοίρινου κρέατος. Από μη δημοσιευμένα στοιχεία των συγγραφέων της παρούσας εργασίας, τον τελευταίο χρόνο διαπιστώνεται ότι το ΑΑΣΧ και ειδικά η αναπνευστική του μορφή συνεχίζει να προκαλεί σημαντικές απώλειες στην ελληνική χοιροτροφία.Το φαινόμενο παρατηρήθηκε κυρίως σε εκτροφές που εισάγουν νεαρά ζώα αναπαραγωγής ή ακόμη και χοιρίδια προς πάχυνση και δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα υγεινομικής προετοιμασίας πριν την είσοδο τους στην εκτροφή, όπως απομόνωση σε ξεχωριστό κτίριο (καραντίνα), προσδιορισμό αντισωμάτων για το νόσημα κ.ά. Το εντυπωσιακό είναι ότι σε σημαντικό αριθμό εκτροφών η εμφάνιση εξάρσεων του συνδρόμου παρατηρήθηκε στην ηλικία των παχυνόμενων χοίρων και εκδηλώθηκε με έντονα αναπνευστικά συμπτώματα και συνοδεύτηκε από σημαντικές οικονομικές απώλειες. Οι εξάρσεις αυτές οφείλονταν πιθανότατα στην είσοδο «νέων» διαφορετικών στελεχών του ίου στις εκτροφές με την αγορά νεαρών ζώων αναπαραγωγής ή/και χοιριδίων προς πάχυνση. Προφανώς, τα στελέχη αυτά ήταν περισσότερο λοιμογόνα από τα στελέχη που προϋπήρχαν στις εκτροφές ή ανασυνδυάστηκαν με τα προϋπάρχοντα στελέχη, προκύπτοντας στελέχη με μεγαλύτερη λοιμογόνο ικανότητα. Στις εκτροφές που εκδηλώθηκαν έντονα αναπνευστικά συμπτώματα στους αναπτυσσόμενους/παχυνόμενους χοίρους και απουσίαζαν ή εκδηλώθηκε σε μικρό βαθμό η αναπαραγωγική μορφή του ΑΑΣΧ, πιθανώς είτε ο εμβολιασμός που εφαρμοζόταν στις συες δεν προστάτευε τους αναπτυσσόμενους/παχυνόμενους χοίρους, είτε τα «νέα» στελέχη του ίου που μόλυναν τις εκτροφές ήταν περισσότερο λοιμογόνα ως προς τον τροπισμό τους στο αναπνευστικό παρά στο γεννητικό σύστημα, είτε στη συνύπαρξη όλων των προηγουμένων περιπτώσεων. Σήμερα, το ΑΑΣΧ εξακολουθεί να αποτελεί μια σημαντική «απειλή» για την ελληνική χοιροτροφία και γι' αυτό επιβάλλεται να λαμβάνονται αυστηρά όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα κτηνιατρικής βιοασφάλειας και κυρίως: οι εμβολιασμοί, ο περιορισμός της εισαγωγής νεαρών ζώων αναπαραγωγής και να προτιμάται η παραγωγή τους μέσα στην ίδια την εκτροφή από αγέλη πυρήνα, η απομόνωση και ο ορολογικός έλεγχος των νεοεισερχόμενων ζώων (νεαρά ζώα αναπαραγωγής και χοιρίδια προς πάχυνση) πριν από την είσοδοτους σε μια εκτροφή, καθώς και η αγορά τους από γνωστές αρνητικές στον ιό του ΑΑΣΧ εκτροφές. Η εισαγωγή χοιριδίων προς πάχυνση πρέπει να αποφεύγεται, επειδή επιδεινώνει την παρουσία του ΑΑΣΧ στις ελληνικές εκτροφές και περιπλέκει τον έλεγχο του. (EL)
The clinical manifestations of PRRS virus infection vary from subclinical to severe reproductive failure and/or respiratory disease. Severity of PRRS virus associated disease may result from interactions among factors involving differences in virulence among PRRS virus isolates, probable recombination between the different isolates that are responsible for the clinical manifestation of PRRS in the same farm, differences in concurrent infections (other viruses and bacteria) and hygiene monitoring programme. It is known that viruses and bacteria interacted and the most common model of this interaction is that pathogens bacteria complicate the lesions that are due to viruses. PRRS virus induces predisposition to Streptococcus suis in nursery age pigs and increases susceptibility to Salmonella choleraesuis, Bordetella bronchiseptica and Mycoplasma hyopneumoniae. Furthermore, PRRS virus is involved in aetiology and predispose to appearance of Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC) Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) and Porcine Dermatitis and Nephropathy Syndrome (PDNS). The respiratory form of PRRS co-infection with Aujeszky' disease causes severe losses in swine herds due to respiratory problems. In cases of PRRS co-infections with other agents, the cost of pork meat production is raised from the treatments and other special management strategies. Up to date, in Greece, PRRS is appeared with the enzootic form (independendy of the season) with elevations and declines. In Greek swine industry, PRRS virus is involved as primary pathogen agent in cautions of mortality of growing/finishing pigs. During the last years, the presence of the new syndromes of PRDC, PMWS and PDNS causes additional economical losses and increases the cost of Greek pork meat production. The unpublished data of editors indicate that during last year, PRRS caused severe losses in Greek swine industry. Cases of PRRS were noticed in farms which purchased gilts or piglets without keeping out preventive facilities of biosecurity as quarantine, serology examinations etc. The syndrome was appeared with the respiratory form in growing/finishing pigs associated with severe losses, due to the entrance of «new» different isolates of PRRS virus from the purchase of gilts or piglets. It is probably that these «new» different isolates were more virulent than the preexisted isolates or/and predominated with them. In cases, where severe respiratory signs in growing/finishing pigs and no or moderate reproductive form of PRRS were noticed, it is probable that the vaccinations of sows against PRRS did not protect the growing/finishing pigs or the «new» different isolates of PRRS virus had more respiratory than reproductive tropism or coexistenced in all earlier circumstances. Today, PRRS is a dangerous risk factor for the Greek swine industry and for this reason it is important to apply all preventive facilities as: vaccinations, reduction of the introduction gilts and maintenance of a grandparent nucleus in the farm for producing gilts, quarantine and serological monitoring for all introduced animals (gilts and piglets), as well as the purchase of animals from PRRS-negative farms. The purchase of piglets has to be avoided because it induces negative effects on the clinical manifestation and control of PRRS. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

δευτερογενείς επιπλοκές (EL)
ΑΑΣΧ (EL)
Ελλάδα (EL)
οικονομικές επιπτώσεις (EL)
Greece (EN)
PRRS (EN)
economical losses (EN)
co-infections (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

English

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 2 (2007); 157-171 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 2 (2007); 157-171 (EN)

Copyright (c) 2017 V. G. PAPATSIROS (Β.Γ. ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ), C. ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), S. C. KYRIAKIS (Σ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ) (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)