Ο χοίρος ως πρότυπο καρδιοαναπνευστικης αναζωογόνησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ χοίρος ως πρότυπο καρδιοαναπνευστικης αναζωογόνησης (EL)
Swine as an animal model of cardiopulmonary resuscitation (EN)

PAPADIMITRIOU (Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), D.
DONTAS (Ι. ΔΟΝΤΑ), I.
XANTHOS (Θ. ΞΑΝΘΟΣ), Th.
PERREA (Δ. ΠΕΡΡΕΑ), D.
LELOVAS (Π. ΛΕΛΟΒΑΣ), P.
MARINOU (Κ. ΜΑΡΙΝΟΥ), K.

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει ο χοίρος σε σχέσημε τα υπόλοιπα ζώα που έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία ως κατάλληλα ζωικά πρότυπα στον τομέα της καρδιοαναπνευστικης αναζωογόνησης. Αναφέρονται τα αίτια της καρδιακής ανακοπής, η οποία αποτελεί μια επείγουσα ιατρική κατάσταση, οι ερευνητικές δυσχέρειες που προκύπτουν για τη μελέτη της σε ανθρώπους, η συνοπτική παρουσίαση των ζωικών προτύπων πουέχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς και γίνεται μια εκτενέστερη αναφορά στο χοίρο με τις κυρίαρχες ανατομικές και φυσιολογικές ομοιότητες προς τον άνθρωπο και τις κατηγορίες πειραματικών μελετών που έχουν λάβει χώρα. (EL)
This paper reviews the advantages of swine in relation to other animal models of cardiopulmonary resuscitation referred to in the literature. The causes of cardiac arrest and the difficulties raised during research in humans are presented. All animal models used in this particular field are discussed and a detailed review is performed regarding the major anatomical and physiological similarities between swine and man, as well as the experimental studies published in the international literature. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ζωικά πρότυπα (EL)
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (EL)
χοίρος (EL)
swine (EN)
animal models (EN)
cardiopulmonary resuscitation (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 1 (2006); 27-41 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 1 (2006); 27-41 (EN)

Copyright (c) 2017 P. LELOVAS, K. MARINOU, Th. XANTHOS, D. PAPADIMITRIOU, D. PERREA, I. DONTAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.