Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜαρτελίωση των οστρακοειδών (EL)
Marteiliosis in molluscs (EN)

ANGELIDIS (Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ), P.
KARAGIANNIS (Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ), D.

Ένας από τους σημαντικότερους παθογόνους παράγοντες στην οστρακοκαλλιέργεια είναι τα πρωτόζωα που ανήκουν στο φύλο Paramyxea και συγκεκριμένα στο γένος Marteilia. Τα τελευταία τριάντα χρόνια η μαρτελίωση έχει προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες στην οστρακοκαλλιέργεια παγκοσμίως. Συμφωνά με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας των Ζώων (Ο.Ι.Ε.), δεν είναι ζωοανθρωπονόσος και κατατάσσεται στη λίστα II των νοσημάτων των μαλακίων, που περιλαμβάνει νοσήματα υποχρεωτικής δηλώσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νόσος χαρακτηρίζεται από προοδευτική απώλεια σωματικού βάρους των προσβεβλημένων οστρακοειδών και αλλοίωση του χρώματος του πεπτικού αδένα. Λόγω της απουσίας παθογνωμονικών συμπτωμάτων απαιτούνται ιστολογικές και μοριακές τεχνικές για τη διάγνωση της. Στην Ελλάδα η μαρτελίωση αποτελεί συνεχή απειλή της υγείας των οστρακοειδών και χρίζει επιτήρησης και ορθής διαχείρισης. Η γενετική βελτίωση των οστρακοειδών-ξενιστών, με σκοπό την παραγωγή ατόμων με αυξημένη αντίσταση στη νόσο, και η γνώση της βιολογίας της Marteilia αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τη μείωση των επιπτώσεων της μαρτελίωσης. (EL)
The protozoans, belonging to the phylum Paramyxea and particularly to the genera Marteilia, are the more important mollusc pathogens. The last thirty years marteiliosis has caused economic losses in mollusc aquaculture worldwide. According to the World Organisation for Animal Health (O.I.E.), it is not a zoonosis and it is classified in List II that includes mollusc diseases which are an obligatory statement in the European Union. The disease is characterized by progressive loss of body-weight of the infected shellfish and alteration of the colour of the digestive gland. Because of the absence of pathognomonic symptoms, histological and molecular techniques are required for the diagnosis of the disease. In Greece, marteiliosis constitutes a continuous threat for the mollusc aquaculture and demands surveillance and proper management. Genetic improvement of host species, in order to produce individuals resistant to the disease, as well as knowledge of the biology of Marteilia sp. constitute useful tools for the reduction of the impact of marteiliosis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Marteilia sp (EL)
Mytilus galloprovincialis (EL)
Ostrea edulis (EL)
Marteilia sp (EN)
Mytilus galloprovincialis (EN)
Ostrea edulis (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 1 (2006); 42-50 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 1 (2006); 42-50 (EN)

Copyright (c) 2017 D. KARAGIANNIS, P. ANGELIDIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.